Yêu là dấu chỉ thiện căn

3/11/2022 9:08:13 AM
ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Hằng năm ''Đại Hội Tương Thân''

Nhân Ngày Lễ Chúa Thánh Thần: Ngôi Ba

Tin yêu: chẳng ngại đường xa

Nghe theo Tiếng Chúa thiết tha kêu mời

Hằng ngàn Tín Hữu khắp nơi

Trên toàn nước Đức lại dời gót chân:

Ra đi với Chúa Thánh Thần

Bằng Tin-Cậy-Mến, phú dâng xác, hồn

Vào Bàn Tay Đấng Chí Tôn

Là Nguồn Phúc-Lộc Vĩnh Tồn, Siêu Nhiên

Linh hồn quan trọng, ưu tiên

Tạm quên danh lợi, bạc tiền, bản thân…

Phù vân gởi lại phù vân!

Ra về, sống Đạo: kết thân với đời

Để làm nhân chứng Nước Trời

Là trồng Cây Đức đời đời xanh tươi

Dang tay đón nhận tình người

Tức là kính Chúa theo Mười Điều Răn:

Yêu là dấu chỉ thiện căn

In sâu như thể vết hằn không phai!

Hôm nay, quá khứ, tương lai:

Chuỗi ngày dương thế là ''Bài Hồng Ân!''

Nếu không nhờ Chúa Thánh Thần

Thì đời là kiếp phong trần tối tăm!

Thánh Thần giờ đã viếng thăm

Giúp con làm chứng giữa trăm, triệu người

Đức Tin là đóa hoa tươi

Gieo trong nước mắt, sẽ cười hoan ca!

Cánh Đồng Truyền Giáo bao la

''Gặt nhanh, mang lúa'' về Nhà Cha Chung

Hằng năm Đại Hội Tương Phùng

Chia tay, nuối tiếc…, nhớ nhung tình người…

Đức Quốc, 5.2013

Phan văn Phước

Thánh Ca

1- Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi: https://www.youtube.com/watch?v=8NQeJy10bPA  

2- Giọng nữ dễ thương và có chữ Latinh: https://www.youtube.com/watch?v=cDhYGdK0KQg  

3- Có phụ đề bằng tiếng Pháp: https://www.youtube.com/watch?v=dgliw7kNcOw  

4- Có phụ đề bằng tiếng Anh rất hay: https://www.youtube.com/watch?v=j2UPCGjuOPQ  

5- Veni Creator Spiritus ở Paris: https://www.youtube.com/watch?v=gQGBMl_CGQI  

6- Veni Creator Spiritus: https://www.youtube.com/watch?v=Kphky63gK5I

Kính chúc Bà Con an lành.

Lên đầu trang