YÊU ĐỒNG LOẠI NHƯ YÊU THIÊN CHÚA

1/10/2013 7:23:31 AM
THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

Lk4_14-22.jpg 

Lời Chúa: Lc 4,14-22

14Được đầy quyền năng Thần Khí, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

16
Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.


-----

Chúa đã mạc khải cho chúng ta biết danh Ngài là Tình Yêu (x 1Ga 4,8). Ta có yêu Ngài thì cũng không thêm gì cho Ngài ! Ta có phản bội và ghét Ngài, Ngài vẫn yêu ta, đến nỗi bằng lòng hiến mạng sống để đền tội cho ta (x 1Ga 4,10). Ta muốn đáp lại tình Ngài yêu ta, chỉ có cách là ta thi hành các lệnh truyền của Ngài, cụ thể là yêu đồng loại, vì tất cả đều cùng là con một Cha trên trời (x Mt 23,9), và lệnh truyền của Ngài không có nặng nề ! (x 1Ga 4,19 - 5,4 : Bài đọc).

Trong trình thuật Đức Giêsu về thăm quê hương (x Lc 4,14-22 : Tin Mừng), thánh sử Luca đã ghi lại việc làm của Đức Giêsu biểu lộ tình yêu của Ngài đối với chúng ta ngay từ lúc Ngài bắt đầu thi hành sứ mệnh mà Chúa Cha đã trao phó để cứu chuộc nhân loại :

- Đối tượng phục vụ đầu tiên của Đức Giêsu là người đồng hương.

- Đức Giêsu cùng tham dự Phụng Vụ với đồng hương.

- Đức Giêsu làm ứng nghiệm Lời Kinh Thánh viết về Ngài.


I/ ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG.

Đức Giê-su ưu tiên phục vụ người đồng hương, làm ứng nghiệm Lời Kinh Thánh : “Ơn cứu độ đến với muôn dân khởi đi từ dân Do-Thái” (Ga 4,22).


Đó cũng là lý do thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta : “
Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ Đức Tin và còn tệ hơn người không tin” (1Tm 5,8).


II/ ĐỨC GIÊSU CÙNG THAM DỰ PHỤNG VỤ VỚI ĐỒNG HƯƠNG.

Đức Giêsu vào hội đường với người Do Thái vào ngày Hưu Lễ để đọc Sách Thánh và giải nghĩa cho mọi người hiểu. Việc làm này Đức Giêsu đã tiên báo về giá trị Phụng Vụ Ngài thiết lập để Ngài hiện diện giữa chúng ta:

1. Ngài hiện diện trong Hội Thánh.

2. Ngài hiện diện thực sự trong Hy Lễ.

3. Ngài hiện diện trong con người thừa tác viên Linh mục khi dâng Lễ.

4. Ngài hiện diện thực sự dưới hai hình thái Thánh Thể (ta được kết hợp trực tiếp và trọn vẹn với Chúa Giêsu Phục Sinh) .

5. Ngài hiện diện thiết thực trong các Bí tích (chỉ nhờ quyền năng của Ngài qua trung gian thừa tác viên).

6. Ngài hiện diện thiết thực trong Lời của Ngài khi ta đọc Thánh Kinh trong Hội Thánh.

7. Ngài hiện diện khi Hội Thánh cử hành Kinh Phụng Vụ.

(x HCPV số 7 của CĐ. Vat.II)


Vậy người Kitô hữu đến Nhà Thờ tham dự Phụng Vụ để được Lời Chúa giáo dục, khi Chủ tế dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ mà “
trình bày các mầu nhiệm Đức Tin và những Quy tắc cho đời sống Kitô hữu” (Hiến Chế Phụng Vụ số 52), bởi vì Đức Giêsu là Lời Thiên Chúa mà Ngài cũng phải mở Kinh Thánh đọc, từ đó cắt nghĩa cho mọi người hiểu (x Lc 4,16 : Tin Mừng). Thánh Tông Đồ cũng bắt chước Thầy Giêsu : “Tôi giảng chẳng cần lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Lời Chúa và quyền năng Thiên Chúa” (1Cr 2,4).

III/ ĐỨC GIÊSU LÀM ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH VIẾT VỀ NGÀI.


Đức Giêsu lên tiếng giảng thì ơn huệ tuôn xuống cho dân từng giây phút hiện tại, như Ngài nói : “
Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe” (Lc 4,21 : Tin Mừng), mà ngôn sứ Isaia (58,6-7) đã báo trước.

1. Ban bố ân xá cho kẻ bị tù đày” : cụ thể là Ngài làm cho con người không còn nô lệ cho satan, không còn bị tội lỗi và tử thần giam giữ.

2. Cho người mù được thấy” : đặc biệt là Chúa mở mắt Đức Tin cho người Do-Thái thấy : “Gía trị của Cựu Ước được thể hiện trong Tân Ước ; giá trị của Tân Ướcđược tiềm ẩn trong Cựu Ước” (Hiến Chế Mạc Khải số 16). Ông Saulo đã được Chúa mở mắt Đức Tin cho để ông nhận ra giá trị chân lý này, nên ông đã trở thành Tông Đồ xuất sắc của Chúa Giêsu không ai sánh bằng (x 2Cr 11,5).


3.
Kẻ bị áp bức được giải oan : cụ thể nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu mà Ngài “bẻ mọi xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chia cơm sẻ bánh cho ngườiđói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, ai mình trần vì nghèo hãy cho họ áo mặc”.


Nhưvậy, ai đã thuộc về Chúa Kitô, thì phải ý thức sứ mệnh Chúa trao là bênh vực những người bị áp bức, không khoan nhượng, không thỏa hiệp với sự dữ. Nhưng phải quyết liệt lên tiếng đòi công lý, đòi nhân quyền.


4.
Loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa”: sách Lê vi 25, 10.14 đã diễn tả: “Mỗi người được trở về phần sở hữu của mình : hoặc bị quyền lực cướp bóc, hoặc vì nghèo đói mà phải bán đi ; mỗi người được trở về dòng họ của mình : vì bị những bạo quyền áp bức làm ly tán. Không ai được mua bán cái gì nơi người đồng chủng, mà lại làm thiệt hại cho người anh em đó”.


Ta biết thánh sử Luca ghi lại bảy lần thuật ngữ “HÔM NAY” ơn cứu độ được ban tặng cho mọi người :

C Thứ nhất : Hôm nay Đấng Cứu Thế ban cho loài người (Lc 2,11).

C Thứ hai : Hôm nay trong dòng nước thanh tẩy, tađược tái sinh làm con Thiên Chúa (Lc 3,22).


C
Thứ ba : Hôm nay Đức Giêsu vào hội đường đọc Sách Thánh để làm ứng nghiệm lời Chúa hứa cứu độ dân Ngài, mà các ngôn sứ đã báo trước (Lc 4,21 : Tin Mừng).


C
Thứ bốn : Hôm nay Ngài giảng dạy, Lời Ngài có sức thanh tẩy tội lỗi đối với những ai đón nhận Ngài (Lc 5,17-26).


C
Thứ năm : Hôm nay Đức Giêsu hoàn tất ơn cứu độ loài người, khi vua Hêrôđê tìm giết Ngài (Lc 13,32).

C Thứ sáu : Hôm nay cả nhà ông Giakêu được ơn cứu độ, vì ông đón Đức Giêsu vào nhà, rồi lấy gia tài chia sẻ cho người ta một nửa, nếu có làm thiệt hại ai thì đền gấp bốn (Lc 19,9).


C
Thứ bảy : Hôm nay anh trộm lành biết sám hối tội, bằng lòng chịu đóng đinh xứng với tội đã phạm, và xin Đức Giêsu thương xót, tức khắc anh được vào Thiên Đàng với Ngài (Lc 23,43).


(Dĩ nhiên trong Tin Mừng Luca còn hai lần ông dùng thuật ngữ “Hôm nay”, nhưng không được xếp vào danh sách bảy lần “Hôm nay” như trên, bởi vì hai lần đó không đem ơn cứu độ cho ai : Lc 19,42 : Hôm nay người Do Thái từ chối ơn cứu độ ; Lc 22,34 : Hôm nay Phêrô chối Thầy).

Lý do ông Luca nhắc đến bảy lần thuật ngữ “Hôm nay”, là vì ông muốn cho độc giả liên tưởng đến tuần sáng thế thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng muôn tạo vật rất tốt đẹp, nhưng bởi tội Adam, Eva, đã làm cho cả giống nòi xung khắc với Thiên Chúa (x St 1-3) ; thì nay vào thời Tân Ước, bảy lần thuật ngữ “Hôm nay”, Đức Giêsu hoàn tất công trình tạo dựng, vì Ngài đã chuộc nơi Chúa Cha những ơn huệ lớn lao hơn để trao cho con người, “nên mọi người làm chứng cho Ngài, và họ thán phục các lời ân sủng xuất từ miệng Ngài” (Lc 4,21-22 : Tin Mừng). Những ân sủng Ngài ban, ngày nay giáo dân phải tìm thấy nơi sứ mệnh ngôn sứ của Linh mục, đúng như trong Sắc Lệnh Đời Sống Linh Mục số 4 của CĐ Vat.II : “Dân Chúa được quy tụ trước nhất nhờ Lời Thiên Chúa, Lời này đặc biệt phải được tìm thấy trên môi miệng Linh mục, vì Linh mục mắc nợ dân Lời Chúa”. Bởi thế, một người bắt đầu được Hội Thánh thâu nhận vào hàng giáo sĩ, khởi đi từ chức Phó tế, để công bố và giảng giải Lời Thiên Chúa, sinh ơn cho người nghe, vị Giám mục chủ phong nói với thụ nhân : “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Chúa Ki-tô mà con vừa lãnh quyền rao giảng, vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin, và thi hành điều con dạy”(Trích Nghi Lễ phong chức Phó tế).

Vậy ta muốn yêu Chúa và yêu đồng loại thật, thì ta hãy sống ba điểm giáo lý trên đây. Vì “Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha” (Lc 4,18 : Tung Hô Tin Mừng), “làm cho muôn dân muôn nước thờ lạy Ngài” (Tv 72/71,11 : Đáp ca).

THUỘC LÒNG

- Đức Giêsu làm rồi mới dạy (Cv 1,1).

- Các môn đệ của Đức Giêsu chỉ xứng danh Tông Đồ khi họ làm rồi mới dạy giống Thầy Giêsu (x Mc 6,30).


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang