Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha: Đừng bao giờ bỏ rơi người già nua, bệnh tật

6/3/2016 5:25:55 PM
VATICAN. “Đừng bao giờ bỏ rơi những người già nua ốm yếu. Hãy kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ và liên đới.” Đức Thánh Cha đã tha thiết mời gọi như trên trong đoạn video ý chỉ cầu nguyện tháng Sáu. Ngài chia sẻ rằng:

ycaunguyen.jpg  

“Trong các thành phố, những người già nua, ốm yếu thường bị bỏ rơi.

 

Chúng ta có thể làm ngơ trước vấn đề này không?

 

Các thành phố của chúng ta trước hết phải nổi bật về tình liên đới, không chỉ trong việc giúp đỡ những ai túng thiếu, mà còn ở việc có trách nhiệm với nhau, và kiến tạo nên một nền văn hóa gặp gỡ.

 

Anh chị em có hiệp ý với cha trong lời cầu nguyện này không?

 

Xin cho những người cao tuổi, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người cô đơn, ngay trong các thành phố lớn trên thế giới, tìm được nhiều dịp để gặp gỡ và liên đới.”

 

Mời quý vị cùng hiệp thông cầu nguyện qua đoạn video sau:

 

 

(RadioVaticana 03.06.2016)

Lên đầu trang