XUÂN LỘC

Thành lập:

Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa:
Chúa Giêsu Vua

Giám Mục:
 Giuse Đinh Đức Đạo
Giám mục phụ tá: Gioan Đỗ Văn Ngân

Tòa giám mục: Long Khánh

Địa giới: Đồng Nai và Dĩ An, Bình Dương

Website:
giaophanxuanloc.net

Giáo hạt:

-        Bình An
-        Biên Hòa
-        Gia Kiệm
-        Hố Nai
-        Hòa Thanh
-        Long Thành
-        Phú Thịnh
-        Phước Lý
-        Phương Lâm
-        Tân Mai
-        Túc Trưng
-        Xuân Lộc
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Đa Minh Nguyễn Chu Trinh

Lên đầu trang