Xin mùa xuân ở lại

2/10/2021 4:08:28 PM
(Mến tặng những ai không thể về với mẹ xuân nầy)

Én về trông rất lạ,

Chưa kịp báo tin xuân,

Đà bay đi vội vã,

Người ở lại bâng khuâng…

 

Hoa không thèm chớm nụ

Cành mai xanh lá non,

Vài nụ tàn héo ngủ,

Hoa rơi rụng vẫn còn !

 

Vẫn con đường ngập nắng,

Vẫn gió quyện bờ đê,

Ngõ nhà ai trống vắng,

Vì mẹ ngóng em về !

 

Chưa về sao đi mãi ?

Biết đợi đến khi nào ?

Xin mùa xuân ở lại,

Để lòng vẫn nôn nao !

 

Để lại nghe én gọi,

Để cúc lại vàng hoa,

Để mai vàng rực chói,

Và để…

Mắt mẹ thôi nhạt nhòa !

 

Sơn Ca Linh (9.2.2021)

Lên đầu trang