Xin giúp xây dựng nhà thờ Giáo Họ Thanh Tiến, xứ Kinh Nhuận

5/22/2015 4:45:33 PM
Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, chúng con mạo muội đến gõ cửa từng tấm lòng yêu thương, hảo tâm của quý cha và tất cả quý vị. Kính xin quý cha và quý vị thương giúp cho chúng con phần nào để chúng con có thể hoàn thành ngôi nhà nhằm đáp ứng nhu cầu tối cần thiết của bà con.

ThanhTien-3.jpg

ThanhTien-1.jpg
ThanhTien-2.jpg

Lên đầu trang