Xin giúp nhà thờ họ Nam Ngạn, thuộc xứ Kẻ Tùng

8/27/2015 1:17:51 PM
Chúng tôi xin phó thác công trình này vào sự trợ giúp của quí vị, để Thiên Chúa được vinh danh trong mọi sự. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban thưởng cho tất cả quí vị.

Vinh-KeTung-NamNgan-5.jpg

Vinh-KeTung-NamNgan-1.jpg

Vinh-KeTung-NamNgan-2.jpg

Vinh-KeTung-NamNgan-3.jpg

Vinh-KeTung-NamNgan-4.jpg

Mọi trợ giúp xin gửi về: linh mục Phạm Quang Long, nhà thờ Kẻ Tùng, Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh, phone 091-353-1947. Số tài khoản 037-1000-414-219, tên tài khoản PHẠM QUANG LONG, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tân Định. Xin chân thành cám ơn.

Lên đầu trang