Xin Giúp Đỡ Xây Dựng Nhà Thờ Tân Quang

12/17/2013 8:29:39 PM
Hiện nay giáo xứ Tân Quang gồm 4 họ giáo và 7 giáo điểm, với khoảng 1200 giáo dân nhưng chỉ có 4 nhà nguyện làm vằng gỗ và lợp "phờ-rô".....

thu-ngo-cha-hop.jpg

(WGP.Hưng Hoá 15.12.2013)

Lên đầu trang