Xin giúp đỡ xây dựng nhà thờ mới Giáo xứ An Sơn

6/3/2012 6:33:13 PM
Lm. Giuse Đinh Công Oánh; Nhà thờ Vô Nhiễm - ấp E2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ; hộp thư 04 Bưu điện Thoại Sơn, An Giang; Email: chaoanh@gmail.com; Đt: 0918.442232 - 0763.879510

nhathoVoNhiem.JPG

Lên đầu trang