Xin gì cùng Cha Trương Bửu Diệp ?

2/10/2012 11:08:06 AM
Một nhóm khách hành hương Đức Mẹ Tà Pao, hơn một nửa là lương dân và tôn giáo khác, ghé thăm một linh mục:

- Bây giờ con chẳng tin gì Chúa, Phật gì nữa ... Cả năm nay cái gì cũng thất bại. Không ai trả tiền cho con hết. Năm ngoái con xin gì được nấy. Ba lần con xin cha Trương Bửu Diệp đều thắng lớn … Anh Hai con bảo con đừng khủng hoảng như vậy vì đó là hoàn cảnh chung hôm nay. Xin cha cầu nguyện cho con thêm một chút hạnh phúc để không làm khổ kẻ khác như cha nói cha đã cầu nguyện cho ai đó.

- Theo cái nhìn của Công giáo, điều có lẽ Chúa Mẹ ban cho, tại Tàpao chẳng hạn, là Ơn Vượt Qua thử thách với sự bình an tâm hồn, chịu đựng được hoàn cảnh đang có, tuân theo Ý Chúa hơn ý mình. Và Ơn Trở Lại, bỏ đường Tà mà đi đường Thiện.

- Con làm Thiện không à …Con có lừa dối ai đâu. Mà thiên hạ lừa con. Cha xin gì cùng Cha Diệp ?

- Tôi xin bình an và trở lại …

- Cha có đụng chạm tiền bạc, việc đời như con đâu …

- Điều cần thiết bây giờ cho chị là ơn bình an như anh Hai chị nói: đừng khủng hoảng như vậy. Chị xin ơn nhỏ đó đi rồi từ từ … Nhiều đại gia khóc ròng trước Tết. Anh Hai chị nói đúng.

“ Thầy ban cho các con bình an của Thầy…không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27)


Lm Giuse Nguyễn Kim Anh

Lên đầu trang