Vua Trên Trời

2/11/2012 9:03:52 PM
VUA TRÊN TRỜI (Lc 19,28,40)

Bên triền núi Oliu chiều xế

Chúa sai hai môn đệ vào làng

Mượn lừa cho Chúa cao sang

Tiến vào thành thánh huy hoàng uy nghi.

 

Người Do-thái bước đi vui sướng

Lá cầm tay miệng xướng reo vang

Đón Người đi khắp ngõ đàng

Con Vua Đa-vít vinh quang tầng trời.

 

Nhóm Biệt phái vài người lo lắng

Bảo Chúa rằng: “quở mắng môn sinh”

Chúa rằng: “nếu họ làm thinh

Thì ngay sỏi đá thình lình kêu lên”.

 

Đến giờ Chúa lên Đền tỏ lộ

Công trình Người cứu độ nhân trần

Vinh quang thập giá phúc ân

Phá tan bóng tối trao phần phúc vinh.

 

Chúa là Vua hiến mình chịu chết

Thân xác Người đầy vết thương đau

Vì yêu Chúa chết thảm sầu

Chiều xưa Núi Sọ tím màu khăn tang.

 

Vua tình yêu dịu dàng khiêm tốn

Người cai trị trên chốn trời cao

Những ai khao khát muốn vào

Yêu người mến Chúa hiến trao trọn tình.

 

Cho con biết hy sinh chịu khó

Phấn khởi luôn dầu có gian nguy

Can trường nhẫn nhục bước đi

Vững tâm theo Chúa lo gì chông gai.

 

Con khao khát mãi hoài vui bước

Ở bên Người lộc phước đầy dư

Vinh hoa trần thế khước từ

Yêu thương như Chúa nhân từ yêu thương.

Lm. Bạch Vân

Lên đầu trang