VĨNH LONG

Thành lập:

Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa:
Chánh Tòa Vĩnh Long

Giám Mục:
 Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục: 103 đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long

Địa giới: Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và nam Đồng Tháp

Website:
giaophanvinhlong.net

Giáo hạt:

-        Bến Tre
-        Bình Đại
-        Cái Mơn
-        Mặc Bắc
-        Mai Phốp
-        Sa Đéc
-        Thạnh Phú
-        Trà Vinh
-        Vĩnh Kim
-        Vĩnh Long
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Tôma Nguyễn Văn Tân

Lên đầu trang