VINH

Thành lập:


Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa: Xã Đoài

Giám Mục:
 Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP
Giám mục phụ tá: Phêrô Nguyễn Văn Viên

Tòa giám mục:

Địa giới: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Website:
gpvinh.com

Giáo hạt:

-        Bảo Nham
-        Bột Đà
-        Cẩm Xuyên
-        Cầu Rầm
-        Chính tòa
-        Cửa Lò
-        Hòa Ninh
-        Hướng Phương
-        Kẻ Dừa
-        Kỳ Anh
-        Minh Cầm
-        Ngàn Sâu
-        Nghĩa Yên
-        Nguồn Son
-        Nhân Hòa
-        Phủ Quỳ
-        Quy Hậu
-        Thuận Nghĩa
-        Văn Hạnh
-        Vạn Lộc
-        Đông Tháp
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

Lên đầu trang