Việt Nam

Giáo xứ Hạ Trang

📍 Liêm Bảo, Thanh Liêm, Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Hà Ngoại (Kẻ Sông)

📍 An Đổ, La Sơn, Bình Lục, Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Đồng Sơn

📍 thôn Đồng Sơn, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Đồng Bào (Kẻ Bèo)

📍 Thôn Thượng, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Ðại Phú

📍 Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

📍 Cẩm Sơn – Thanh Lưu – Thanh Liêm – Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Bút Sơn

📍 Bút Sơn – Thanh Sơn – Kim Bảng – Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Bối Kênh

📍 An Lão, Bình Lục, Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Bích Trì (Kẻ Ðầm)

📍 Bích Trì, Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ An Tập

📍 An Tập, Bình Lục, Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ An Phú (Kẻ Tâng)

📍 Thôn Tâng, Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ An Khoái

📍 Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Cái Đôi

📍 Cái Đôi, ấp An Lương, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Cần Thay

📍 84 Ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Chợ Thủ

📍 Ấp Long Thuận 2, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

 Xem chi tiết »
Giáo xứ Cồn Én

📍 Ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang