Việc tông đồ truyền giáo

12/5/2012 7:46:25 AM

Việc tông đồ truyền giáo

Thật hệ trọng vô cùng

Lời Chúa trong phúc âm

Là lệnh truyền tuyệt đối

Hãy đi khắp thế giới

Hãy rao giảng tin mừng

Cho mọi nước mọi dân

Và làm phép rửa tội

Ai tin thì được rỗi

Không tin bị luận hình

Giáo hội vốn trung Thành

Theo gương Thầy Chí Thánh

Luôn chấp hành sứ mệnh

Giảng lời Chúa khắp nơi

Vượt sông núi biển khơi

Qua ngàn trùng gian khổ

Miễn là cây Thánh giá

Miễn là lời phúc âm

Thành ánh sáng muôn dân

Thông ban ơn cứu chuộc

Chúng ta được diễm phúc

Làm con cái Chúa rồi

Nhưng còn bao nhiêu người

Chưa nhận biết Thiên Chúa

Chưa được chịu phép rửa

Chưa được nghe phúc âm

Vậy ta phải ân cần

Lo nhiệt tình truyền giáo

Vì ơn gọi tín hữu

Là hoạt động tông đồ

Lời kinh thánh từ xưa

Đã chứng minh điều đó

Thánh công đồng tuyên bố

Dân Chúa đang lữ hành

Việc truyền bá phúc âm

Là bản chất giáo hội

Mọi người được cứu rỗi

Là ý Chúa rõ ràng

Nhờ sám hối ăn năn

Và tin vào chân lý

Đừng chủ quan ích kỷ

Chỉ biết lo cho mình

Bỏ rơi người xung quanh

Là phản bội đức ái

Bảo rằng việc tông đồ

Hàng giáo phẩm phải lo

Mình đọc king lần hạt

Cúng dâng vài lễ vật

Là đã xong bổn phận

Việc truyền bá phúc âm

Bao la và đặc biệt

Mọi người cần phải biết

Phúc âm hóa chính mình

Yêu mến Chúa thật tình

Sống công bình bác ái

Cảm thông và liên đới

Phục vụ hết mọi người

Làm chứng tá rạng ngời

Của tin mừng Chúa dạy

Gia đình ta hết thảy

Nơi luyện tập tông đồ

Cha mẹ phải chăm lo

Dạy đức tin giào lý

Phải cầu nguyện liên lỷ

Và hy sinh hạm mình

Cho mọi người lương dân

Cho có ơn Thiên triệu

Một điều không thể thiếu

Là việc tốt gương lành

Thăm viếng người chung quanh

Dùng thư từ trao đổi

Nói về ơn cứu rỗi

Bởi nhận biết Chúa Cha

Tin nhận đức Ki Tô

Và Thánh Thần thánh hóa

Nói về giáo hội Chúa

Cần thiết cho mọi người

Muốn được ơn cứu rỗi

Con người được mời dự

Vào sự sống Thần linh

Phải trọng nhân phẩm mình

Và bản thân người khác

Xã hội đang đói khát

Cả vật chất tinh thần

Còn nhiều người thiếu ăn

Còn lắm người lầm lạc

Chúng ta phải thao thức

Lo phát triển nhân sinh

Phúc âm hóa mọi ngành

Mọi môi trường xã hội

Làm cho cả thế giới

Sống công lý yêu thương

Chân lý Chúa dẫn đường

Đến hòa bình hạnh phúc

Thật đúng thời đúng lúc

Mười năm trước hai ngàn

Chính lệnh Đức Giáo Hoàng

Truyền cho cả giáo hội

Tăng cường nghị lực mới

Để truyền giáo khắp nơi

Tái truyền giáo những người

Đã không còn sống đạo

Một việc làm tuyệt hảo

Dẫn chiên về một đàn

Và chỉ một chủ chăn

Trong cánh đồng của Chúa

Đừng sợ chi gian khổ

Đừng lo tốn bạc tiền

Tất cả hãy ưu tiên

Cho hoạt động truyền giáo

Ai là người ngoan đạo

Ý thức trách nhiệm mình

Phải nghiêm túc thi hành

Lời cha chung truyền dạy


Lên đầu trang