Việc chính và việc phụ

8/29/2012 12:07:15 AM
Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXI TN

Mt 23, 23-26: Chúa Giê-su khiển trách luật sĩ và biệt phái

Lời Chúa:

23 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. 25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. (c 23-26)


Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.


- Thứ nhất, việc phụ là việc nộp thuế:

Chúng ta tìm hiểu 3 điều về việc nộp thuế thập phân:


Một, mỗi năm, người Do Thái phải nộp 1/10 hoa lợi trên nông nghiệp và súc vật, nhưng không nộp thuế rau như bạc hà, rau húng vì không quan trọng. Ở đây, người biệt phái quá sốt sắng nên nộp thêm thuế các thứ rau..

Hai, tiền nộp thuế là để tu sửa đền thánh và các việc khác liên hệ...


Ba, việc nộp thuế là cách chứng tỏ sự tin nhận Thiên Chúa là đấng tối cao.


Tuy nhiên, tất cả những việc đó đều là phụ thuộc.


- Thứ hai, việc chính là sống công bình, nhân hậu và thành tín (c 24):

Ý Chúa muốn đề cao tấm lòng. Ai thật tình mến Chúa sẽ hành động tốt và sâu sắc. Chúng ta cùng tìm hiểu qua 3 điều:

Một, người biệt phái so đo tỉ mỉ về thuế từng cọng rau, nhưng họ dám phạm tội bất công. Vậy là họ coi nhẹ sự công bình, không quyết tâm sống công bình.


Hai, họ thiếu lòng nhân từ, vì họ kiêu ngạo coi mình nhân đức hơn người khác.

Ba, ngày nay, có những người siêng năng đi nhà thờ, sốt sắng trong việc dâng cúng, nhưng lại là những người không lương thiện. Sống như thế là nặng bề ngoài và chưa đẹp ý Chúa.

Bài học: Hãy vì Chúa mà sống nhân từ và phục vụ


Sống đạo: Phục vụ vì Chúa

Khi người ta vững tin ở Chúa, thì mọi việc họ làm đều xuất phát từ niềm tin và lòng mến. Chúng ta cùng lắng nghe lời Mẹ Tê-rê-xa Can-cút-ta nói vào năm 1977.

“Chúng tôi không ở đây để lao động, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu. Tất cả những gì chúng tôi làm là vì Ngài. Trước hết, chúng tôi là tu sĩ, không phải là những cán sự xã hội, không phải là thầy cô, không phải là y tá hay bác sĩ, chúng tôi là những nữ tu. Chúng tôi phục vụ Chúa Giêsu trong người nghèo. Chúng tôi săn sóc Ngài, cho Ngài ăn, cho Ngài mặc, thăm viếng Ngài, an ủi Ngài trong những người nghèo, người bị hắt hủi, người bệnh tật, người mồ côi, người hấp hối. Nhưng tất cả những gì chúng tôi làm, lời cầu nguyện của chúng tôi, công việc của chúng tôi, sự cực khổ của chúng tôi là vì Chúa Giêsu. Đời sống chúng tôi không có lý do hay động lực nào khác. Đây là điều mà nhiều người không thể hiểu.”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, người Do Thái coi trọng luật lệ hơn công bình và sự nhân từ. Họ coi trọng bề ngoài hơn bề trong. Xin Chúa giúp chúng con biết hành động vì Chúa, vì người khác để công việc chúng con làm sâu sắc hơn, đầy tình mến Chúa hơn. Amen.


Lm. Mi Trầm

Lên đầu trang