Video hướng dẫn xét mình xưng tội cho Thiếu Nhi

3/20/2020 4:05:16 PM
Bí tích Giao Hòa là cơ hội để Chúa Giê-su biểu lộ tình yêu của Người cho các em. Qua đó, Người tiếp tục đồng hành và thông ban quyền ...

 

Lm. Thomas Weinandy

Hạt Nắng lược dịch từ usccb.org

Thuyết minh: Như Yến

Biên tập: Sơn Nữ SPC

Truyền thông HĐGMVN thực hiện

(hdgmvietnam.com 20.03.2020)

 

xungtoi.jpg 

Lên đầu trang