Vì sao chuông nhà thờ rung sớm buổi sáng?

10/28/2021 11:49:48 AM
Ngoài việc báo hiệu giờ lễ, một vài nhà thờ rung chuông ba lần khác nhau trong ngày.

Thường thường là lúc 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều, các chuông rung theo truyền thống có từ thời Trung Cổ để báo giờ Kinh Truyền Tin (Angelus), một kinh có tên lấy từ những các chữ la-tinh đầu tiên: Angelus Domini nuntiavit Mariæ (Thiên thần Chúa báo tin cho Mẹ Maria). Kinh Truyền Tin là kinh nhắc chúng ta nhớ Chúa nhập thể và để nhắc chúng ta xin Đức Mẹ cầu bàu.

angelus-jean-francois-millet.jpg
Ảnh: franciscanseculars.com

Thói quen rung chuông nhiều lần trong ngày để cầu nguyện với Kinh Truyền Tin có từ truyền thống cổ xưa của đời sống đan viện. Từ bao nhiêu thế kỷ, các tu sĩ họp nhau nhiều lần trong ngày theo tiếng chuông để cầu nguyện, một thói quen thừa hưởng từ do thái giáo và có từ thời Cựu Ước.

Thánh vịnh có viết: “Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ, Người sẽ nghe tiếng tôi.” (Tv 54, 18)

Dần dần người do thái có thói quen cầu nguyện mỗi ngày ba lần – sáng, trưa, chiều -, tiếp tục cho đến các tín hữu kitô đầu tiên đọc Kinh Truyền Tin theo truyền thống vào các giờ cố định: 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều.

Vào các giờ này, chuông rung theo thời khóa biểu chính xác: ba loạt rung theo sau một hồi chuông đổ dồn. Cơ cấu này nhắc lại cơ cấu bốn phần của Kinh Truyền Tin. Vào thời buổi hiện đại, theo hệ thống rung chuông sẽ không đủ thì giờ để rung các hồi riêng biệt khác nhau, nhưng cũng nhắc chúng ta biết thói quen của lời cầu nguyện này:

[Ba hồi chuông]

1.Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ

Trả lời: Và Đức Mẹ thụ thai theo Thần Khí. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

[Ba hồi chuông]

1.Phận nữ tỳ hèn mọn,

Trả lời: Người đoái thương nhìn tôi.

Kính mừng Maria…

[Ba hồi chuông]

Và Ngôi Lời đã làm người

Trả lời: Ở giữa chúng ta.

Kính mừng Maria…

[Chuông đổ dồn]

Cầu cho chúng con, Đức Mẹ Chúa Trời

Trả lời: Để chúng con xứng đáng với lời hứa của Chúa Kitô.

Chúng ta cùng cầu nguyện: Xin ơn Chúa rải xuống trên tâm hồn chúng con. Qua lời thiên sứ, Chúa đã cho chúng con biết Con Chúa đã Nhập thể, vì sự Thương Khó và Thập giá của Chúa, xin hướng dẫn chúng con đến vinh quang Sống Lại của Chúa. Vì Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Chúa chúng con. Amen.

Trong mùa Phục Sinh, Kinh Truyền Tin được thay bằng kinh Nữ Vương Thiên đàng (Regina Cæli).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
(phanxico.vn 14.11.2018/ fr.aleteia.org, Philip Kosloski, 2018-11-11)

Lên đầu trang