Về tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

8/17/2021 1:19:18 PM
Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một trong bốn Tín Điều về Đức Maria buộc các giáo hữu phải tin. Thế nhưng Tín Điều này lại đặt ra cho chúng ta một thắc mắc quan trọng cần giải đáp đó là trước khi được rước lên Trời, Đức Mẹ có trải qua cái chết như mọi con người hay không ?

 “ Giáo Hội đến nay vẫn không tuyên tín chính thức Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh có phải chết  trước khi được Chúa rước  hồn và xác lên trời hay không, kể cả bản tuyên bố Tín Điều  của đức giáo hoàng Pio XII cũng không khẳng định chuyện này. Tuy nhiên đa số các Thánh  trong Giáo Hội đều nhất trí rằng  Đức Mẹ đã chết và được chôn cất trước khi được rước lên trời” ( Nguồn Don Bosco – 13/8/2020 – Lm Nguyễn Hữu An –  Đức Mẹ có chết trước khi được hồn và xác lên trời không ?)

Konrad_Von_Soest_-_The_Death_of_Mary.jpg
Ảnh: 
Konrad Von Soest - The Death of Mary

Nếu quả thật Đức Maria cũng phải chết  trước khi được rước lên trời thì sao có thể gọi Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác ? Lên trời cả hồn lẫn xác có nghĩa Đức Mẹ không hề trải qua cái chết. Bằng như Ngài chết và đem…đi chôn  thì sao có thể gọi là hồn xác lên trời ?

Tin vào các Tín Điều  đã khó nhưng để tin vào Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời còn khó gấp bội  bởi đã…đụng chạm đến cả khoa học  lẫn thần học. Với khoa học, làm sao có thể tin một cái xác vật chất  mà có thể…bay lên trời ? Còn thần học cũng không chấp nhận bởi Kinh Thánh không nói gì về cái chết của Đức Mẹ, hơn nữa  còn lên trời cả hồn lẫn xác ?

Lý do khiến khoa học ( Thực Nghiệm ) không chấp nhận việc…xác lên trời  là vì  người ta  chưa nhận ra  nguyên lý khối lượng  có thể chuyển hóa thành năng lượng theo công thức nổi tiếng của Albert Einstein ( 1879 - 1955 )  E= MC 2, trong đó E là năng lượng. M là khối lượng. Còn C là là vận tốc ánh sáng ( 300.000 CS/giây ). Công thức này có nghĩa  khối lượng và năng lượng  tỷ lệ thuận với nhau  theo hằng số C.  Khi khối lượng ( vật chất ) được phóng đi với vận tốc ánh sáng  sẽ biến thành năng lượng.

Khi chúng ta nói  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời có nghĩa  Ngài đã từ  chiều không gian vật chất ( Khối lượng ) biến sang một chiều không gian  siêu nhiên  gọi là Trời do đặc ân Vô Nhiễm của Ngài. Tuy nhiên cần phân biệt việc lên trời của Đức Maria và của Chúa Giê Su  có sự khác biệt thế này. Đức Maria lên trời không trải qua cái chết. Còn Chúa Giê Su thì …có, đúng như Ngài đã nhiều lần  xác định với các Tông Đồ: “ Từ lúc đó, Chúa Giê Su khởi tỏ cho môn đệ rằng Ngài cần phải lên Gierusalem, chịu khổ nhiều  bởi các trưởng lão và  các thầy tế lễ cả, các luật sĩ và bị giết rồi đến ngày thứ ba sẽ sống lại” ( Mt 16, 21 ).

Chúa Giê Su đã chết và chôn trong mồ nhưng sau ba ngày  thì sống lại như đã báo trước. Việc phục sinh của Chúa Giê Su mang ý nghĩa vô cùng trọng đại bởi vì chính nhờ sự sống lại ấy  Giáo Hội mới được thiết lập để rồi từ đó lan tràn trên khắp thế giới như đang thấy.

Còn việc Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, thần học nói là không có cơ sở Thánh Kinh thì nên nhớ  trường hợp của tiên tri Elia, chẳng phải ngài  cũng đã…lên trời cả hồn lẫn xác  đó ư ? “Hai người ( Tiên tri Elia và Elise’ ) vừa đi vừa chuyện trò. Kìa có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Elia lên trời  trong một cơn gió lốc, Elise’ nhìn thấy bèn la lên rằng: Cha tôi ơi, cha tôi ơi là xe và lính kỵ của Itsraen” ( 2V 2, 11 -12 ).

Đức tin là cái hồn của tôn giáo, không có đức tin , tôn giáo không thể có sức sống. Tín điều  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời buộc các giáo hữu phải tin, không tin thì việc sống đạo ấy  sẽ  là một thiếu sót không lấy gì  bù đắp ( Vì thiếu sự bảo trợ của Đức  Maria ). Thế nhưng để  tin vào Tín Điều này thì nhất thiết cần phải  liên hệ với các Tín Điều còn lại đó là  Mẹ Thiên Chúa, Vô Nhiễm Nguyên Tội và Trọn Đời Đồng Trinh.

Theo lập luận thần học,  sở dĩ có Tín Điều Đức Maria  Mẹ Thiên Chúa  bởi vì Đức Giê Su Ki Tô là Thiên Chúa Nhập Thể, vì thế  Người có hai bản tính. Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người không thể tách biệt. Vì vậy, nếu Đức Mẹ là Mẹ Đức Ki Tô thì đương nhiên cũng là Mẹ Thiên Chúa ?

 Với cách lập luận như thế, Tín Điều Đức   Maria,  Mẹ Thiên Chúa  không thể đứng vững lý do là vì  chính thần học hiện nay  cũng đã bác bỏ quan điểm Đức Ki Tô là Thiên Chúa Nhập Thể vì nó quá ư vô lý: “ Một chủ vị vừa là Tạo Hóa vừa là tạo vật, vừa là Đấng dựng nên vừa là người được dựng nên là điều không thể hiểu đối với  lý trí loài người chúng ta. Chính vì thế mà giáo phụ Tertulien đã thốt ra những lời táo bạo:  Tôi tin vì không thể tin được” ( Đgm Phao Lô Bùi văn Đọc. Suy tư về mầu nhiệm Nhập Thể  theo lược đồ thần học của Chalcedoine ).

Không thể tin mà vẫn cứ tin, đó là lòng tin mù quáng. Đang khi đó đức tin Công giáo luôn chân thật, đáng tin. Chúng  ta tin vào  Tín Điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa bởi căn cứ vào lời Chúa Giê Su: “ Có kẻ thưa với Ngài rằng: Có Mẹ và anh em Thầy  đứng ở ngoài muốn gặp Thầy. Nhưng Ngài đáp cùng họ rằng: Mẹ Ta và anh em Ta tức là những kẻ nghe  Đạo ĐCT đây và làm theo” ( Lc 8, 19 -21 ).

Hơn ai hết, Đức Maria  là người đã…nghe  và thực thi Thánh Ý Thiên Chúa, vì vậy Giáo Hội  có tuyên xưng Ngài là Mẹ Thiên Chúa đó là điều không những hợp lý  mà còn cần thiết để chúng ta  cũng  giống như Đức Maria trở thành…Mẹ Thiên Chúa tức  giác ngộ Bản Tính. Có thể nói, đây là   triển vọng vô cùng độc đáo mà chỉ trong Tân Ước mới có thể  nhận biết.

Tiếp đó là Tín Điều Đức Maria Vô Nhiễm  Nguyên Tội. Về Tín Điều này, thần học  cũng không cách chi hiểu được bằng chứng là vào thời Trung Cổ, các Thánh như Thomas Aquino, Bonaventura và Alberto Cả  đã không công nhận học thuyết  Vô Nhiễm vì các ngài  không giải thích được  sự liên quan giữa  học thuyết này và Tội Tổ Tông.

Mãi về sau, ngày 8/12/1854, đức thánh cha Pio IX mới long trọng tuyên bố Tín Điều này và 04 năm sau đó, Đức Mẹ đã  đích thân hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức  để tái xác nhận.

Nguyên nhân khiến thần học  không sao hiểu được Tín Điều  Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là vì không hiểu Tội  Nguyên Tổ  chính là tội phân biệt thiện ác  tất yếu sẽ đưa đến cái chết: “ Cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào thế gian. Lại bởi tội lỗi mà có sự chết và như  vậy, sự chết đã lan khắp mọi người vì mọi người đều đã phạm tội” ( Rm 5, 12 ).

Nếu cái chết của con người là điều không ai tránh khỏi do ảnh hưởng bởi Tội  Nguyên Tổ thì Đức Maria vì Ngài là Đấng Vô Nhiễm  thế nên Ngài không thể chết như loài phàm nhân chúng ta.

Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng là một với ơn Trọn Đời Đồng Trinh. Người ta không thể hiểu  được Ơn Vô Nhiễm cũng như Trọn Đời Đồng Trinh  bởi đã chỉ  đánh giá bằng con mắt  xác thịt. Đang khi đó cần nên nhớ tính chất Vô Nhiễm  cũng như Đồng Trinh  của Đức Maria  lại diễn ra ở nơi tư tưởng. Đối với người đời, tất cả đều sống với niệm phân biệt. Hết “Niệm” này khởi rồi  diệt, diệt rồi lại khởi chỉ trong một sát na tâm, liên tu bất tận. Trái lại Đức Mẹ là Đấng Vô Nhiễm thế nên Ngài  luôn sống trong an nhiên tự tại trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bởi Đức Maria không còn…niệm khởi phân biệt, vì vậy Ngài cũng không hề có bất cứ dục vọng  nào, việc sinh hạ Đấng Cứu Thế  là bởi quyền phép của  Thánh Linh  và vì thế Ngài được gọi là Hiền Thê của Chúa Thánh  Thần và là Eva Mới…

Như đã nói, để hiểu về Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời thì cần nhận ra sự liên hệ của các Tín Điều  khác về Ngài. Sự liên hệ ấy cho thấy Đức Mẹ hoàn toàn không  phải là một thụ tạo như bao thụ tạo khác  nhưng là Đấng đã có từ  thuở đời đời và đã được Kinh Thánh loan báo là  Người Nữ đạp giập đầu rắn Sa Tan. “ Đức Chúa Giehova phán với con rắn: Ta sẽ làm cho mày cùng Người Nữ, dòng giống mày cùng dòng giống Người Nữ nghịch thù nhau. Người sẽ đạp giập đầu mi còn mi thì rình cắn gót chân Người” ( St 3, 14 -15 ).

Như vậy, Đức Maria, ngay từ thuở đời đời đã nằm trong kế hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa và kế hoạch ấy chính là cuộc giao tranh giữa Người Nữ Maria và con rắn quỷ quyệt Sa Tan  để sản sinh ra những Người Con là Hình Ảnh Thiên Chúa ( St 1, 26 ).

Kế hoạch  Cứu Độ của Thiên Chúa  không hề kết thúc với cái chết của Chúa Giê Su. Trái lại  đây mới là sự khởi đầu: “ Dầu vậy, Ta nói cùng các ngươi, Ta  đi là có ích cho các ngươi. Vì nếu Ta không đi thì  Đấng  Yên Ủi  không đến cùng các  ngươi. Song nếu Ta đi thì Ta sẽ sai Ngài ( CTT ) đến. Khi Ngài đến  sẽ thuyết phục thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự xét đoán. Về tội lỗi vì họ không tin Ta, về sự công chính vì Ta đi đến cùng Cha” ( Ga 16, 7 -10 ).

 Cũng như Đức Ki Tô, vai trò của Đức Maria không chấm dứt sau khi Ngài được rước lên trời cả hồn lẫn xác. Trái lại đây mới là khởi đầu cuộc chiến giữa Người Nữ Maria và rắn Sa Tan  và cuộc chiến ấy  là về đức tin.  Con người sống

trong tội vì đã  không tin Đức Ki Tô đến để giải thoát  họ ra khỏi  vòng nô lệ  trói buộc  của Sa Tan là cha của sự dối trá ( Ga 8, 44 ).

Đức Ki Tô luôn đòi hỏi con người phải có lòng tin vào Ngài: “ Ta là sự sáng đến thế gian hầu hễ  ai tin vào Ta thì chẳng cứ ở trong tối tăm” ( Ga 12, 46 ). Mặc dầu vậy, để có được lòng tin nơi  Chúa là điều hết sức khó nếu không có Đức Maria là Đấng đạp giập đầu rắn Sa Tan. Đầu rắn thì cứng cỏi và là nơi chứa chất nọc độc tượng trưng cho Lý Trí Phân Biệt.

Cuộc chiến giữa Đức Maria và Sa Tan  chính là cuộc chiến giữa Đức Tin và Lý Trí. Một đàng Đức Ki Tô  đòi hỏi con người cần có đức tin  để được Ngài dẫn đưa vào với Đấng Cha “ Ta là đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 6 ). Một đàng  Sa Tan lại chối bỏ con đường ấy bằng cách sử dụng Lý Trí như một thứ khôn ngoan loài người.

Trong trận chiến tâm linh đầy cam go thử thách này, dường như Lý Trí đã thắng đức tin ngay từ thuở sơ khai Giáo Hội với luận điệu của Cle’ment d’ Alexangdrie ở đầu TK thứ III: “ Nhiều Ki Tô Hữu sợ triết học Hy Lạp như trẻ con sợ ngáo ộp, sợ bị triết  học này chinh phục. Nếu đức tin của chúng ta là như thế…nếu nó sụp đổ trước sự thuyết phục của lý luận thì hãy  để cho nó sụp đổ bởi lẽ  qua đó chúng ta  chứng tỏ rằng chúng ta đã không có chân lý” ( Giáo Phụ. Tập I, từ TK  1 đến TK 4 ).

Quả nhiên  thực tế cho thấy đức tin  đã bị …sụp đổ trước sự thuyết phục của Lý Trí với Nhóm Bách Khoa ( Encyclopedie ) trước cách mạng Pháp 1789 với những tên tuổi lớn như Montesquie, Voltaire, Diderot, Holbach v.v…

Để ý sẽ thấy, trong tất cả  trận chiến  đức tin này, kẻ thù  luôn nhắm vào Đức Maria  như một đối thủ đáng gờm. Trong Cách Mạng Pháp, người ta đã  thành lập một tôn giáo để thờ  Thần Lý Trí , thánh đường Notre Dam de Paris  được đổi làm “ Đền thờ Thần Lý Trí” v.v…

Lý do khiến Đức Maria luôn là đối thủ đáng gờm bởi Ngài có một thứ vũ khí   vô địch đó là  lời Xin Vâng. Chính Lời Xin  Vâng ( Fiat ) ấy    Đấng Cứu Độ  muôn dân đã  xuất sinh nơi đời.

Cũng chính bởi Lời Xin Vâng đó, Đức Maria đã được tuyên xưng là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc ( Co – Redemptrix ). Thật vậy, giả thử  Đức Maria không nói lời Xin Vâng với  sứ thần Gabriel làm sao Đấng Cứu Thế có thể  xuống thế làm người ? “ Này tôi là tôi tá ĐCT, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” ( Lc 1, 38 ).

Cũng  do Lời Xin Vâng ấy, Đức Maria hoàn toàn ý thức được những đau khổ tột cùng  sẽ phải gánh chịu khi nghe lời báo của tiên tri Simeon: “ Còn ngươi, một lưỡi gươm sẽ  đâm thấu  tâm hồn  để ý tưởng của nhiều người được bày tỏ” ( Lc 2, 35 ).

Không người mẹ trần gian nào  có thể đứng vững trước cái chết đau thương  của con mình như Đức Maria trong giờ  tử nạn  của Chúa Giê Su trên thập giá. Đức Maria bình tĩnh, đứng vững dưới chân thập giá  để nghe lời trăn trối: “ Chúa Giê Su  thấy Mẹ Ngài và môn đệ mà Ngài yêu thương  đứng bên cạnh thì nói cùng Mẹ rằng: Này Bà, kìa là con Bà. Đoạn Ngài phán cùng môn đệ ấy: Kìa là Mẹ con. Từ giờ đó, môn đệ ấy đã rước Bà về nhà mình” ( Ga 19, 26 -27 ).

Việc Chúa Giê Su trên thập giá trối Thánh Gioan cho Đức Mẹ: Này là con Bà, điều ấy chẳng phải toàn thể Hội Thánh cũng là con của Đức Maria sao ? Tuy nhiên vấn đề ở chỗ, chúng ta có giống như  Gioan….đón Đức Maria về nhà tâm hồn của mình hay không ?

Ý nghĩa việc Gioan đón Đức Mẹ về nhà  không phải để …nuôi nấng Đức Mẹ cho bằng để Ngài  chăm sóc  cũng như  cho  các môn  đệ khác  trên bước đường Tông Đồ. Sự chăm sóc ấy  là vô cùng cần thiết  chẳng những cho các Tông Đồ khi xưa  mà còn cho cả Hội Thánh sau này.

Sự chăm sóc  của Đức maria cho Giáo Hội  đã được thể hiện  trong rất nhiều lần hiện ra, tất cả cũng không ngoài mục đích  để nhắc nhở, khuyên nhủ con cái  hãy  trở về với Đấng Thiên Chúa là Cha ở nơi mình bằng việc chuyên chăm lần chuỗi Mân Côi, thực lòng ăn năn sám hối  và tin vào Tin Mừng của Đức Ki Tô ( Mc 1, 15 ).

Để có thể tin vào Tin Mừng của Đức Ki Tô cùng với lòng ăn năn sám hối  thì   không thể không cậy dựa vào Đức Maria Đấng Đồng Công Cứu Chuộc.  Tại sao ? Bởi vì  lòng tin ấy chỉ có thể có một khi đã tích cực  tham gia vào  cuộc chiến một mất một còn với Sa Tan, do Người Nữ Maria làm chủ soái bằng Lời Xin Vâng.

Chúa nói…thời đã mãn có nghĩa đây là thời cuối cùng của Ơn Cứu Độ và thời cuối ấy  hơn bao giờ hết chính là thời này  đây, khi mà con người hầu như con người đã hoàn toàn  mất đức tin vào Tin Mừng của Đức Ki Tô. Tin Mừng của Đức Ki Tô là về Nước Trời mầu nhiệm nội tại ( Lc 17, 20 -21 ) thì lại quay sang Nước Trời…Tục Hóa khi người nghèo hết nghèo, người bị áp bức không còn bị áp bức !!!???.

Với một Nước Trời…Tục Hóa  như thế thì vai trò Đồng Công của Đức Maria đương nhiên bị gạt bỏ  để thay vào đó  quan niệm cho Ngài chỉ là …người đàn bà  và là môn đệ của Chúa Giê Su !!!.

Như đã biết Đức Maria không phải là người đàn bà như bao đàn bà khác  nhưng đích thực là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc  bởi vì Ngài đã nhận lời trối trăn của Chúa Giê Su với Thánh Gioan: “ Này là con Bà”

Đức Maria nhận Gioan là con với mục đích sâu xa là để sản sinh ra những người con khác  là chính chúng ta, những người  có lòng tin nơi Chúa Giê Su: “ Cùng một năng lực của Đấng Chí Tôn, cùng một tác động của Chúa Thánh Thần đã làm cho người tín hữu sinh ra trong nước tái sinh” ( Thánh Leo In Nativ ).

Đức Maria với quyền năng  của Chúa Thánh Thần  đã cưu mang, sinh hạ Đấng Cứu Thế   chỉ với mục đích  để sinh Chúa Giê Su trong tâm hồn mỗi người. Chính do việc  sinh Chúa Giê Su nơi các tâm hồn đó mà không ai có thể phủ nhận vai trò Đồng Công của Đức Maria.

Gạt bỏ vai trò Đồng Công của Đức Maria là do âm mưu của quỷ dữ Sa Tan, nó khiến cho Con Đường Trở Về  với Đấng Cha Giàu Lòng Thương Xót   trở nên hoàn toàn bế tắc.  Chúa Giê Su nói với Thánh Faustina: “ Nhân loại sẽ không thể được bình an  cho đến khi nào quay về với Lòng Thương Xót của Cha  với niềm tín thác. Ôi ! Cha phải đau đớn biết bao  vì sự nghi ngờ của một linh hồn. Họ tuyên nhận Cha  là Đấng thánh thiện và công bằng  nhưng không tin Cha là Tình Thương và không tin vào lòng  nhân lành của Cha. Đến như ma quỷ  cũng tán dương  ưu phẩm công bằng của Cha  nhưng chúng không tin vào lòng nhân lành của Cha. Trái tim Cha sung sướng  với tước hiệu Thương Xót” ( NK 299 ).

Con người chỉ được bình an  khi biết quay về với Đấng Cha  là Bản Thể Tình Yêu  ở nơi mình. Thế nhưng làm sao có thể thực hiện  việc trở về ấy nếu không có lòng cậy trông nơi Đức  Maria, Ngài vừa là Đức Từ Mẫu vừa là chủ soái trong trận chiến  chống lại kẻ thù hiểm ác của đức tin này ?.

Nếu không có người mẹ trần gian nào lại không thương yêu những đứa con thơ dại của mình  thì với Mẹ trên trời  đầy quyền thế lại không thương yêu  những đứa con đang còn lặn hụp trong biển đời sóng gió này sao ?

Ơn phúc thay cho  những ai  đang sống trong hoàn cảnh khổ đau mà biết cậy trông nơi Mẹ: “ Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Con trông cậy Mẹ khi sống và nhất là trong giờ sau hết. A Men”

Phùng  Văn  Hóa

Lên đầu trang