Vấp Ngã!

7/10/2012 10:05:29 PM

Biết bao lần con "vấp ngã" và tự hứa đứng dậy ăn năn

Chúa ân cần nắm lấy tay con qua người bạn mỗi lần.

Nhưng con đâu biết rằng nhiều lần con cần Chúa

Và trách cứ anh em những người bội bạc

Thì chúa lại đưa đến với con hơn vạn lần con có.

 

Con cứ mãi đi tìm mà gạt bỏ anh em.

Con cứ muốn Chúa hiện nguyên hình bấu lấy tay con.

Nên khước từ bàn tay gầy guộc Mẹ già

Nên khước từ bước đỡ xiêu vẹo tình Cha.

 

Con " vấp ngã " và ngàn lần tự hối

Rồi cứ mãi lối cũ thong dong.

Rồi một lần chạnh lòng đứng lại bên người anh em với chiếc bánh bẻ đôi khi đói lòng.

 

Và ngậm ngùi trước con bé chìa cây kem cho đứa bạn liếm vội.

Và Bà mẹ vắt cạn đời mình vì đứa con.

Bao nhiêu lần làm nên tội xui lòng nên tự hối.

 

Tin nơi ấy lòng Cha luôn sáng chói.

Dọi xuống con thắp sáng đường con qua.

Bàn tay Cha nhẹ nhàng nâng đỡ

 

Bao trắc trở vụt ẩm con lên.

Sưởi con vào lòng hơi ấm tình Cha.

Và những lần con " vấp ngã " tự thấy muốn quay về cùng Cha.

 

Xương Rồng

Lên đầu trang