Vâng nghe Lời Chúa

7/5/2019 1:17:21 PM
Chúa nhật 14 thường niên – C

03.jpg

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đến với Chúa không chỉ là dừng lại để đón nhận ơn Ngài ban cho, mà còn là cho hồng ân ấy được đơm bông kết trái. Muốn được như vậy thì phải cộng tác với Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con biết rằng “Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới.”. Bởi vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít ”

 

Điều kỳ lạ là khi Chúa sai các ông ra đi, Chúa lại nhấn mạnh “Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.”. Các ông đã nhớ và mạnh dạn lên đường, mà chẳng thắc mắc hỏi tại sao Chúa lại chuẩn bị cho các ngài chỉ có như thế mà thôi!

 

Các ông ra đi, sốt sắng làm theo Lời Chúa đã truyền dạy, cuối cùng các ông đã thu được những kết quả chẳng ngờ như trong Tin Mừng đã ghi lại “Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con.”

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi suy đi nghĩ lại về Lời Chúa đã truyền cũng như kết quả các môn đệ đã đạt được mà trong bài Tin Mừng hôm nay đã ghi lại cùng với đời sống của các thánh và những người đạo đức có được trong cuộc sống, giúp chúng con nhận ra điều mà mỗi người chúng con khát khao, mơ ước thì Chúa đã ban cho, chỉ cần chúng con đưa tay ra đón nhận là xong. Vì vậy, điều quan trọng là chúng con có sẵn sàng đón nhận và bước tới như các ngài ngày xưa không?

 

Dĩ nhiên, Chúa đã biết trước con đường mà các ngài sẽ bước tới cũng như con đường mà chúng con sẽ phải đi qua như Chúa đã nói “Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng..” Nhưng đừng có sợ, “Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con.” vì Chúa luôn ở cùng các môn đệ qua dấu chỉ "Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.

 

Ngay cả khi các ông đạt được thành công mỹ mãn, Chúa cũng nhắc nhở và cảnh giác các ông rằng “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp.” nhưng điều quan trọng không phải là những kết quả có được ở trần gian trong cuộc sống này, mà điều then chốt chính là “ Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay Chúa cũng đang mời gọi chúng con bước theo Ngài và cộng tác với Ngài trên con đường đem Tin Mừng đến cho muôn người. Muốn có được điều này thì trước hết chúng con phải tin vào Chúa và bước theo Ngài mà không đặt bất cứ một điều kiện nào, chỉ cần chúng con tin mà thôi.

 

Điều này không phải là chúng con không biết, và chúng con cũng đã không ít lần làm theo Lời Chúa dạy, nhưng chúng con gặp thất bại bẽ bàng nhiều quá! Cả đắng cay chua chát nữa…để biết bao người chê bai cho chúng con là những người ngu dại, điên khùng…Trước kết quả thê thảm này, chúng con muốn buông xuôi, phó mặc đến đâu thì đến! Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng con nhận ra điều tất yếu phải đến trong cuộc đời của mỗi một con người. Vì vậy, chúng con không dấn bước thì chỉ thiệt thòi cho chúng con hôm nay cho tới ngày mai không cảm nhận ra được ý nghĩa và giá trị của đời người!

 

Vì vậy, xin Chúa trợ giúp để con vững tin vào lời Chúa truyền khi xưa với các môn đệ và hôm nay với chúng con, để chúng con mạnh dạn sống và ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân cho dù có phải trải qua những gian nan, thử thách đến như thế nào.

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang