Văn tế tưởng niệm các Thánh Tử Đạo Việt Nam

11/18/2012 7:59:53 PM

***///**//

***///*/*/*/…..…..

 

Hỡi ôi!

Kìa hậu duệ giống Tiên Rồng – sống làm con dân Việt.

Này sứ giả đấng Nhân Hiền – chết thành chứng nhân Thiêng.

Lấy niềm tin riêng bày tỏ Đức Trung kiên

Dâng mạng sống mình chứng minh Điều Chân lý

 

**//

 

Công đức ấy

Thiên thu tôn vinh đấng anh hùng nghĩa khí.

Ngàn đời ngưỡng vọng bậc tiền liệt tín trung.

 

*/

 

Nhớ linh xưa!

Trọng Đất nước, thờ Tổ tiên, thảo kính mẹ cha

đến khôn cùng!

Yêu quê hương, thương láng giềng, lo toan đạo đời

bao xiết nỗi!

Theo gót Thánh hiền tránh xa điều nên tội

Đón lời Tin mừng lãnh nhận mối thành ngay

Nào ai hay

Xã thân cho điều tín thác

Quyết bỏ lại sau lưng này tuổi xanh, này hư danh,

này bạc vàng chức tước

Phó mình theo gót tông đồ

Đành nhận lấy vào thân nào vong nô, nào lạc giáo,nào Gia tô tả đạo

 

***/// */

 

Nào ai biết

Sống công chính, kính Chúa bằng tình con thảo

Kìa đâu lỗi luật nước, kìa đâu chống thế quyền?

Trọng công bình, yêu ngưòi trọn đạo tổ tiên

Mà cam bị nhục hình, mà cam tòng xử giảo?

 

**//

 

Mới ứng rằng

Vì danh Chúa, bị người đời vu cáo

Bởi cớ Thầy, khiến thiên hạ coi khinh

 

*/

 

Những mong nước Chúa được hiển vinh

Uớc nguyện danh Cha hằng cả sáng

Tay nâng phúc âm hồn hướng về Thiên quán

Vai tì Thánh giá lòng sáng toả nhân tâm.

 

*/

 

Kìa súng, kìa đạn, kìa gưom khua, kìa giáo múa trập trùng vây

hòng mong làm lung lay niềm tin tuyệt Thánh.

Nào gông, nào xích, nào voi giầy,

nào ngựa xéo hừng hực tra những mong gây can qua chứng nhân chí Thiện.

 

***///

 

Ôi thương thay và cũng đẹp thay!

Khí tiết lắm! bậc chính nhân thanh thản đem mạng mình ra làm chứng.

Hùng hồn sao! đấng anh hào tha thiết dâng đời tạm nguyện truyền rao.

 

Gặt công lý, ngước nhìn trời, đầu rơi nào sợ!

Gieo niềm tin, hướng về người, máu chảy nề chi?

 

**//

 

Mới hay rằng

Máu tươi đỏ chảy tràn bao thế kỷ

Mạch hồng ân thấm đẫm vạn đời sau

 

***///

 

Nhìn về quá khứ

Theo tiếng Chúa gọi đi gieo giống

Rời quê nhà nguyện sống trao thân

 

Sao thấy hết bao nhọc nhằn vất vả, bao nghiệt ngã gian truân,

khi trèo non, lội suối, khi vượt biển, chống bè,

để loan tin mừng đến cho dân chưa hề biết Chúa ?

Ai hiểu những ưu tư trăn trở, những đói khổ tân

toan, bị đòn tra, giam cầm, bị khinh bỉ, đuổi truy,

mong truyền phúc âm để cứu người đang chờ ơn Thánh ?

 

**//

 

Cao thượng thay! Sống cùng sống với bản dân

trong tình huynh đệ

Hạnh phúc thay! Chết cùng chết cùng máu hoà

dâng đời cây trái.

Xin kính cẩn dâng niềm ngưỡng vọng

đến các bậc anh dũng Thừa sai

Xin tri ân với lòng kính trọng

Về lớp người hăng say Khai sáng …

 

***///**//

 

Trải dài qua bốn trăm năm rao giảng

Từ Nguyễn đàng trong cho đến Trịnh đàng ngoài

Từ làng Đông cho đến tận xứ Đoài

Hơn mười ba vạn đấng anh hùng

Nguyện làm đuốc soi đường cho chân lý tới…

 

*/

 

Này đây Miền trung – Cha Andrê Dũng Lạc nhiệt thành

Ngoài kia Thanh hoá – mẹ Anne Thành tiết liệt kiên trung

Phaolô Lê Bảo Tịnh, Phêrô Dũng, Antôn Quỳnh

Tôma Thiện, Andrê Trông, linh mục Đôminicô Tước

Trong một trăm mười bảy tông đồ chân phước

Làm rạng ngời danh đạo đất quê hương…

 

***///**//*/

 

Nay chúng con dâng lời cảm tạ

 

- Chúa Chí tôn cao cả bao dung

Ban xuống cho nước con bao gương sáng anh hùng

Cho Giáo hội ngát thơm lộc đầu mùa hoa trái

 

- Mẹ Chí thánh khiêm nhường nhân ái

Cầu bầu thương dân Việt đầy ân sũng bình an

Để giáo đoàn tấu vang bài vinh tôn Thánh Chúa.

 

**//

 

Xin các đấng quan thầy cầu bầu cho

Máu thắm vào đất Việt-

dưỡng nuôi cội nguồn đức tin sinh quả ngọt,

Danh lừng vang khắp chốn-

vun trồng chồi lộc hậu thế trổ mùa thơm

 

*/

 

Để làn sóng hoà bình, công lý cuộn trào dâng

Khơi ngọn lửa sự thật, hiệp thông bừng cháy mãi

Diệt bóng đêm đen giữa lương tri nhân loại

Xua niềm sợ hãi trong tâm khảm người ngay

 

Cho Chim hòa bình ngậm vành thiên tuế ngợp trời bay

Đón Chúa Ngôi Ba ban ơn canh tân tràn đất mới.

 

***///**//

 

Theo làn hương trầm chúng con cùng cúi lạy:

Xin đổ tràn ân phúc trạch

Cho Giáo xứ nhân hiền

Cho Giáo hội trung kiên

Cầu Dân an quốc thái

Đoàn con cùng kính bái. Amen

 

(Kính gởi Văn Tế Tưởng Niệm Các Thánh Tử Đạo, để quý Cha tham khảo. Cha xứ cùng với Hội đồng mục vụ đọc văn tế và niệm hương tước ảnh Thánh Tử đạo, có kèm chiêng trống ( */), sẽ tạo nhiều hiệu quả về mặt tâm tình cho giáo dân).


Thạch Nguyên

Lên đầu trang