VĂN TẾ KÍNH NHỚ TIỀN NHÂN

11/23/2021 6:52:36 PM
(1) (Để cử hành Nghi thức kính nhớ các Tiền Nhân Tử đạo trước hoặc sau Thánh lễ)

 Martyrs-of-Vietnam-Picture-by-Lawrence-OP.jpg

 1. LỜI MỞ:

 

Lời Cứu Độ đã 20 thế kỷ nhập vào cõi thế,

Men Tin Mừng gần 500 năm đến tại Việt Nam.

Hôm nay, đoàn Dân Chúa chúng con,

Cảm tạ hân hoan mừng 117 Chư Vị Anh hùng hiển thánh.

 

2. CHUẨN BỊ TIẾN HƯƠNG – NIỆM TƯỞNG

 

CHÚNG CON CÚI ĐẦU CÙNG NHAU KÍNH LỄ !

CHƯ VỊ HIỂN THÁNH, CÁC TÔI TRUNG TỬ ĐẠO, BAO BẬC TIỀN NHÂN.

DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG CẢM TẠ TRI ÂN,

Ý HỢP TÂM ĐẦU CÙNG NHAU KHẢI TẤU:

 

 

Nhớ thuở xưa,

Trời Biển Đông đang nhộn nhịp giữa một thời mở cõi,

Vùng An Nam còn hoang hóa ngoài muôn dặm trấn biên.

Các vị thừa sai ngược sóng, xuôi thuyền,

Bao bước tông đồ vượt rừng qua núi.

 

Cập bến Cửa Hàn, vô Đàng Trong, gieo hạt giống Tin Mừng Cứu độ.

Xuôi ra Cửa Bạng, tới Đàng Ngoài, xây móng nền công cuộc tông đồ !

Đêm thức trắng với lời nguyện kinh,

Ngày nhuộm hồng qua câu thuyết giảng.

Không quản gian nan, vô nam ra bắc, vượt thác qua ghềnh,

Chẳng nệ dãi dầu, xuổng biển lên rừng, trèo non lặn suối.

Thời “Bách Hại” nghiệt ngã, máu đổ đầu rơi, quyết bền lòng đôi câu nghĩa hiếu.

Lúc “Phân Sáp” điêu linh, má hồng in vết, đành vững dạ hai chữ tín trung.

 

Nhờ hy sinh cao lút non sông,

Men Tin Mừng làm vang dậy bao buôn làng trường sơn khuất nẻo.

Với ân đức bao la trời biển,

Lửa Phúc Âm thắp sáng lên những xóm thôn thảo dã xa khơi.

 

Hãn thật, nhờ tay Chúa chở che,

Thuyền Giáo Hội lướt hiên ngang, dẫu “Bách chiếc thiên ma, bình tây sát tả” !

Mừng thay, được sức thiêng nâng đỡ,

Dân Thánh Chúa trụ vững vàng, tựa “Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân”.

 

Từ cội lớn Đàng Trong, nay phát sinh bao cành xanh Giáo phận.

Nơi bóng rợp Đàng Ngoài, giờ khai nở những nụ hồng dân Chúa.

 

Cùng Chư vị anh Linh Tiên Tổ,

Bên tòa Chúa vinh quang, xin đoái thương ban lời nguyện giúp,

Gữa biển đời khổ ải, nguyện khát mong chuyển ý cầu thay.

 

Hôm nay,

Đoàn Dân Công Giáo Việt Nam,

Nhân Đại lễ mừng 117 Chứng Nhân hiển thánh,

Mượn nén hương tâm thành vọng tưởng

Kính dâng về Chư Vị Tổ Tiên.

Linh hiển quê trời,

Niệm tình thụ bái.

3. BÁI HƯƠNG – KẾT THÚC

Sơn Ca Linh

(1) Nguyên tác: bài “Văn Tế Kính nhớ Tiền nhân” dịp giáo phận Qui Nhơn mừng 400 năm loan báo Tin Mừng. Có chỉnh sửa lại để phù hợp cho ngày đại lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo.

Lên đầu trang