Văn phòng Cáo Thỉnh Viên vụ án phong thánh cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chính thức lên tiếng

3/22/2012 8:06:41 PM

TruongBuuDiep-01.jpg
TruongBuuDiep-02.jpg
TruongBuuDiep-03.jpg
TruongBuuDiep-04.jpg
TruongBuuDiep-05.jpg
TruongBuuDiep-06.jpg
TruongBuuDiep-07.jpg
TruongBuuDiep-08.jpg
TruongBuuDiep-09.jpg
TruongBuuDiep-10.jpg
TruongBuuDiep-11.jpg
TruongBuuDiep-12.jpg
TruongBuuDiep-13.jpg
TruongBuuDiep-14.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang