Vài câu đối về Tháng Các Linh Hồn

11/2/2011 9:28:14 AM

1.

 

KHÔNG BỞI CON TRÔNG LÊN

NHƯNG VÌ NGÀI CÚI XUỐNG

 

2.

 

CẦU XIN CHÚA CẢ NƠI TRỜI THẲM

CỨU RỖI CON HÈN CHỐN VỰC SÂU

 

3.

 

KHỔ ĐAU VỰC THẲM NGỬA TRÔNG LÊN

THƯƠNG XÓT TRỜI CAO MONG ĐOÁI XUỐNG

 

4.

 

HỒN CON KHAO KHÁT LƯỢNG KHOAN HỒNG

LÒNG CHÚA DƯ TRÀN ƠN CỨU RỖI

 

5.

 

SẦU KHỔ ĂN NĂN VÌ MẾN CHÚA

VUI MỪNG THA THỨ BỞI YÊU CON

 

6.

 

GỤC XUỐNG CÕI TRẦN ĐẦY TỘI LỖI

NÍU LÊN CHỐN THÁNH NGỢP HỒNG ÂN

 

PM. Cao Huy Hoàng

Lên đầu trang