Uỷ ban Giáo dục / HĐGMVN: Thư gửi học sinh – sinh viên Công giáo nhân dịp đầu năm học 2013–2014

9/1/2013 4:11:35 PM
Mỗi người đều có vai trò rất quan trọng trong việc tiếp nối công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Với khả năng tri thức và năng lực sáng tạo, các con góp phần làm cho thế giới ngày càng giàu đẹp. Do vậy, dung mạo của Đấng là chủ thời gian và lịch sử được sáng ngời rạng rỡ.

UBGD_THUGUIHSINH_2013_1.jpg
UBGD_THUGUIHSINH_2013_2.jpg
UBGD_THUGUIHSINH_2013_3.jpg

Lên đầu trang