Từ vựng

VIÊN MÃN - TRÒN ĐẦY

Một linh mục nói với tôi, khi đọc Kinh Cầu Cho Các Linh Mục (Trong Năm Linh Mục 2009-2010) hay bị chia trí, vì câu “Lời Chúa là chân lý tròn đầy và là sự khôn ngoan vô biên”, “Dân Chúa cảm nhận Chúa đang yêu thương đồng hành với họ, soi dẫn đường lối đến Nguồn Chân Lý tròn đầy”.

 Xem chi tiết »
VĂN HÓA, VĂN MINH

“Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống”

 Xem chi tiết »
ĐỨC MẸ SẦU BI

Thứ Sáu Tuần Thánh khi tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta cũng nghĩ đến Đức Mẹ Sầu Bi. Michelangelo thành Florence, thế kỷ XV, đã khắc một pho tượng rất nổi tiếng về Đức Mẹ Sầu Bi gọi là Pietà.

 Xem chi tiết »
CÔNG PHÚC - CÔNG TRẠNG?

Thần học kinh viện, đặc biệt là thánh Tôma Aquinô trình bày ơn cứu chuộc duy nhất của Chúa Kitô qua các khía cạnh hy tế, giá chuộc, đền tội và công trạng.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang