Từ vựng

Từ điển Việt Bồ La giúp hiểu rõ một số kinh

Kính thưa quý độc giả, tôi đã muốn dừng lại các loạt bài về giải thích các từ ngữ cổ trong các Kinh phần vì khó, phần vì sức người có hạn. Tuy nhiên, với lòng khao khát và tấm chân tình của quý vị đã muốn tôi giải thích các Kinh mà chính tôi đã muốn bỏ qua. Vì thế mà bài này ra đời.

 Xem chi tiết »
Hiền mẫu, từ mẫu

“Từ mẫu thủ trung tuyến, Du tử thân thượng y” (Du tử ngâm)

 Xem chi tiết »
Từ điển Việt-Bồ-La giúp hiểu rõ một số kinh đọc các dịp đặc biệt

Trong những ngày qua, tôi đã dùng Từ điển Việt – Bồ – La để giải thích nghĩa các từ cổ trong các Kinh đọc thường ngày, Chúa Nhật, Lễ Trọng và các Kinh cầu.

 Xem chi tiết »
''Thánh Lễ PHONG thánh'' hay ''Thánh Lễ tuyên PHONG thánh..''

Thánh Lễ VÀ việc TUYÊN thánh hai Chân Phước Gioan XXIII và Gioan-Phaolô II

 Xem chi tiết »
Từ điển Việt-Bồ-La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc Chúa Nhật và lễ Trọng

Trong những ngày qua tôi đã gởi đến quý vị phần I gồm ý nghĩa một số từ cổ trong các kinh đọc thường ngày, phần II tiếp theo đây là ý nghĩa các từ cổ trong các kinh đọc ngày Chúa Nhật, lễ trọng và các kinh cầu.

 Xem chi tiết »
Từ điển Việt-Bồ-La giúp hiểu rõ ý nghiã một số kinh đọc thường ngày

Ngày 18/01/2014 vừa qua, Dòng Tên Việt Nam đã tổ chức lễ Khai mạc năm thánh mừng 400 các Cha Dòng Tên đến Việt Nam rao giảng Tin Mừng.

 Xem chi tiết »
Giáo dục, đào tạo, huấn luyện

Có người đặt cầu hỏi với tôi, giáo dục, đào tạo, và huấn luyện có giống nhau không?

 Xem chi tiết »
''Requiescat in pace'': An nghỉ trong Chúa

Ngày nay, trong các bản cáo phó ta thấy có rất nhiều kiểu báo tin về người quá cố, văn ngôn có thể nói thiên hình vạn trạng. Bên Lương có cách nói, như: An giấc nghìn thu; mãn phần; (an nhiên) thu (thâu) thần thị tịch (viên tịch, tịch diệt), viên tịch;nhập cõi niết bàn; thuận lý vô thường; tiêu diêu nơi miền cực lạc; về nơi chín suối…

 Xem chi tiết »
Lý do Giáo Hội Hoàn Vũ chọn chữ ''Tin Mừng''

Trước đây, các chữ: ''evangelize (evangelise); évangéliser; evangelized countries; pays évangélisés'' có nghĩa: loan báo Tin Mừng / Phúc Âm; các nước được loan báo Tin Mừng / Phúc Âm.

 Xem chi tiết »
Tông hiệu

Vào Lúc 20 giờ 12 ngày 13 tháng 3 năm 2013 (giờ Rôma), Đức Hồng Y Jean Louis Tauran tuyên bố: “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam; Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Jorge Mario, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Bergoglio, Qui sibi nomen imposuit Franciscum. ”

 Xem chi tiết »
Trao, phong, truyền?

Khi kết thúc khoá huấn luyện ở các đại chủng viện, thường có những đợt truyền chức phó tế và linh mục. Nghi thức truyền chức thánh thường được cử hành trong thánh lễ, nên lễ ấy được gọi là thánh lễ truyền chức.

 Xem chi tiết »
Dịch và cắt nghĩa Lời Chúa trong Xuất Hành 3,14,15

I- Lời dẫn nhập: Bài viết gồm có hai phần: Cách ''dịch'' và cách ''diễn giải'' Lời Chúa trong Xuất Hành 3,14,15.

 Xem chi tiết »
Linh Khí - Thần Khí

Thánh Kinh dùng “Spiritus”, “Spiritus Sanctus” để chỉ Ngôi Ba Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
''Danh dự của Ngài'' hay ''Danh của Ngài''?

Tv 143,11: “Danh dự của Ngài” hay “Danh của Ngài” ?

 Xem chi tiết »
Emeritus - Danh dự? Cựu? Nguyên?

Sau khi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từ nhiệm, hàng loạt các danh từ liên quan đến Toà Thánh ít dùng đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng mỗi nơi có cách dùng khác nhau, nhất là cách xưng hô đối với vị giáo tông đã từ nhiệm.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang