Tu đức

Đào tạo theo đường hướng mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đào tạo theo đường hướng mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô (Đức Cha G.B Bùi Tuần)

 Xem chi tiết »
Cảm hứng mục vụ ''ra đi'' của Đức Thánh Cha Phanxicô

(Bài chia sẻ tại cuộc họp mặt cựu sinh viên Xuân Bích, Đà Lạt, 9.7.2013)

 Xem chi tiết »
Bí quyết sống trung tín và thành công trong sứ vụ Linh mục

CHIA SẺ VỚI HỘI NGỘ CỰU SINH VIÊN XUÂN BÍCH - ĐÀLẠT NGÀY 9-11/7/2013

 Xem chi tiết »
Thao thức trước biến chuyển đời tu

Chúa gọi ta, để dâng mình cho Chúa, ta hãy đi theo đường hẹp: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Thầy” (Mt 17,24); “hãy đi vào cửa hẹp” (Mt 7,13).

 Xem chi tiết »
Linh mục đồng hành với Dân Chúa

(Gợi ý từ trình thuật về hai môn đệ trên đường Emmau: Luca 24,13-35. Bài này đã được trình bày cho các linh mục thuộc Giáo tỉnh Miền Trung tại Đền thánh La Vang, trong “Năm Linh Mục”)

 Xem chi tiết »
Linh mục chuẩn bị Thánh Lễ và cám ơn sau Thánh Lễ

Trong đời sống linh mục, thánh lễ thường ngày đánh dấu điểm cao trọng nhất của ngày sống và trong bậc sống của người được thánh hiến trong Chúa Kitô cho Giáo Hội.

 Xem chi tiết »
Linh mục Quản xứ và Giáo xứ theo Thánh Kinh

Đôi điều suy nghĩ về Linh mục Quản xứ và Giáo xứ - Đề tài: Linh mục Quản xứ và Giáo xứ theo Thánh Kinh

 Xem chi tiết »
Trung thành cử hành hằng ngày và toàn bộ Các giờ kinh Phụng vụ trong đời sống của Linh Mục

“Anh em trong sứ vụ linh mục và phó tế, anh chị em dấn thân trong đời sống thánh hiến thân mến!

 Xem chi tiết »
Các khía cạnh thần học của ơn gọi tu sĩ

Từ thời Trung Cổ, ơn gọi tu sĩ được đồng hóa với việc khấn giữ công khai ba lời khấn trong cộng đoàn. Một quan niệm nào đó đã được thoát ra từ sự phân biệt giữa các giới răn và lời khuyên (Phúc Âm).

 Xem chi tiết »
Tính ngôn sứ của những lời khấn dòng

Trong thế giới đương đại, nhân loại đang tiến đến một nền kinh tế toàn cầu hóa, một nền kinh tế luôn thôi thúc và đẩy đưa con người chạy theo những lợi nhuận của quy luật: mạnh được yếu thua; tính liên đới trong truyền thống các gia đình ít được trân trọng và bảo tồn, thay vào đó là mẫu gia đình hạt nhân, mạnh ai nấy sống.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang