Tu đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu - Thánh lễ Khấn Dòng

6/23/2018 10:39:14 AM
Lúc 9g sáng ngày 20.06.2018, tại giáo xứ Nam Hà, Đức Cha TôMa Nguyễn Văn Trâm Giám quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết chủ tế. Đồng tế và hiệp dâng Thánh lễ với hơn 40 cha, cùng quý tu sĩ, quý thân nhân, quý khách xa gần và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ. Trước sự giới thiệu của Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng Tổng Phụ Trách…

Hiệp ý cầu nguyện với Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu, long trọng tạ ơn Hồng Ân Tiên Khấn cho các chị:

1/ Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh

2/ Maria Nguyễn Thị Thu Thảo

3/ Maria Trần Thị Thúy

4/ Matta Nguyễn Thị Thùy Tiên

5/ Maria Trương Thị Xuân

 

Và Hồng Ân Vĩnh khấn 6 chị:

1/ Maria Nguyễn Thị Biên

2/ Anna Vũ Thị Hào

3/Anna Phạm Thị Hoa

4/ Maria Nguyễn Thị Thúy Hòa

5/Anna Nguyễn Thị Hồng Thúy

6/ Têrêsa Phạm Thị Xuyến..

 

TudoanNuThuaSaiThanhMau-01.JPG

TudoanNuThuaSaiThanhMau-02.JPG

TudoanNuThuaSaiThanhMau-03.JPG

 

Anna Thuy

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang