Tử đạo Việt Nam

11/13/2019 11:38:40 AM

Tôi đứng đây, giữa lòng kinh thành xưa Huế

Lăng Tự Đức, nơi một thời thiết triều bá quan văn võ

Nơi đầu não của một thời cấm đạo dữ dội nhất

Từ nơi này bao nhiêu lửa, máu và nước mắt quyện vào nhau:

 “Phá bình địa các làng Kitô giáo,

tịch thu tài sản,

khắc trên má tên làng và chữ Giatô tả đạo,

phân tán các tín đồ, giao cho lương dân cứ năm người canh một.

Những tên Tây dương đạo trưởng phải chịu hình phạt bị dìm xuống đáy biển, đáy sông …

Đạo trưởng người trong nước phải lấy chân tay dày đạp thập tự nếu không thì bị chém ngang thân...”

Qua những cuộc cấm đạo đẫm máu suốt ba thế kỷ

Với 53 sắc chỉ cấm đạo của triều đình.

Hàng chục ngàn họ đạo đã bị triệt hạ thành hoang tàn như phế tích nơi đây.

 

Không chỉ là 118 vị hiển thánh, mà có cả  hàng trăm ngàn tín hữu đã anh dũng Tử Đạo,

Hàng trăm ngàn nhân chứng của đức tin,

Theo gương Chúa Giêsu trên thập giá.

Các vị Tử Đạo Việt Nam đã bị cấm cách, bức bách, bắt bớ, tù đày, lăng mạ, lăng nhục

Và cuối cùng chấp nhận chết cuộc sống mình,

Chết thân xác mình, bằng trăm ngàn cực hình dã man, đau đớn.

Để tuyên chứng tình yêu chân thành

Vừa dâng lên Thiên Chúa là Cha,

Vừa đổ xuống thấm nhuần đồng lúa truyền giáo Việt Nam

Và trổ sinh muôn hạt vàng tín hữu.

 

Xin tạ ơn Thiên Chúa

Là Cha giàu lòng từ bi thương xót vô biên

Đã ban cho dân Chúa Việt Nam

Những chứng nhân đức tin hy sinh đổ máu đào

Góp phần vun tưới cho cánh đồng Giáo hội Việt Nam thêm màu mỡ

Cho những hạt mầm các ơn Chúa ban:

Ơn làm con Chúa, làm anh em của mọi người,

Ơn làm linh mục, ơn sống đời thánh hiến, ơn sống đời hôn nhân,

Đâm chồi nẩy lộc, kết sinh hoa thơm trái lành

Vì sự sống và sự phát triển của gia đình và xã hội.

 

Xin Chúa Thánh Thần mở rộng lòng tin, cậy, mến của chúng con vào Thiên Chúa,

Vào Thánh giá vô địch của Chúa Kitô,

Để đón nhận lòng Chúa thương xót vô biên,

Ban ơn giúp sức cho mỗi chúng con sống lòng từ ái, bao dung, nhân hậu.

Thắp sáng lửa tin yêu  trong gia đình,

Trong xã hội thời kinh tế thị trường

Cùng khuynh hướng cá nhân hưởng thụ duy vật chất.

Để chúng con thành những chứng nhân đức tin đầy lòng Chúa thương xót

Trong Giáo hội và xã hội hôm nay.

 

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Lên đầu trang