Truyền Giáo

Những Chặng Đường Truyền Giáo Của Giáo Hội

Có thể nói, qua lịch sử 20 thế kỷ của Kitô giáo, là lịch sử công tác truyền giáo. Không thiếu những tác phẩm viết về lịch sử Giáo hội, nhưng có lẽ còn hiếm những tác phẩm nghiên cứu cách riêng lịch sử Truyền bá Tin mừng.

 Xem chi tiết »
Tin Mừng cho dân tôi

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo, không dễ nhận ra niềm tin và sự sống đang diễn ra nơi những người không cùng tôn giáo với mình, và ngược lại, người ngoài nhìn vào mình cũng có nhiều chuyện hiểu lầm.

 Xem chi tiết »
Phương pháp loan báo Tin mừng

Dẫn nhập: Lang thang trên Zenit, tôi bắt gặp đoạn suy tư sau đây về giáo dục đức tin, cách riêng cho giới trẻ. Zenit không đề tên tác giả, nên tôi cũng không thể làm hơn. Chắc chắn một điều: những gì sau đây không phải là của tôi.

 Xem chi tiết »
Truyền Giáo, việc không của riêng ai

Thánh Marco ghi lại lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” ( Mc 16,15).

 Xem chi tiết »
Ông Bà Tổ Tiên – Giá trị văn hóa, phong tục tập quán của người Việt liên hệ với việc truyền giáo

Đề cập tới văn hóa, phong tục của một dân tộc là một đề tài hết sức phức tạp, vì mỗi dân tộc không ít thì nhiều là một đơn vị đặc thù, dầu vậy tính cách đặc thù văn hóa này không khải là cô lập, nhưng là kết tinh vừa tế nhị vừa phức tạp qua sự giao tiếp với các dân tộc khác, với những nền văn minh khác.

 Xem chi tiết »
10 bí quyết để việc rao giảng phúc âm có hiệu quả

Một trong những người ủng hộ của chúng tôi vừa qua viết thư hỏi chúng tôi cái gì được cho là “mới” về Tân Phúc Âm hoá.

 Xem chi tiết »
Đổi mới truyền giáo

Mình ngồi trong phòng lạnh thẫn thờ nhớ lại chuyện xưa.

 Xem chi tiết »
Những mặt trận mới của việc truyền giáo

NHỮNG MẶT TRẬN MỚI CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO hay KỶ NGUYÊN MỚI CỦA NHÂN LOẠI ("L'ère nouvelle de l'humanité")

 Xem chi tiết »
Truyền Giáo qua các thời đại

(tóm lược các bài giảng của Lm Raniero CANTALAMESSA, ofmcap).

 Xem chi tiết »
Một cách loan báo Tin Mừng

Có nhiều cách loan báo Tin Mừng, nhưng ở đây người viết xin chia sẻ một cách được rút ra từ một câu chuyện cụ thể. Cách này có thể được gọi nôm na là “vừa thực thi bác ái vừa loan báo Tin Mừng”.

 Xem chi tiết »
Linh đạo Truyền Giáo

Hoạt động truyền giáo đòi hỏi một linh đạo đặc biệt. Linh đạo này liên hệ đặc biệt tới những người được Thiên Chúa mời gọi để trở thành những nhà truyền giáo.

 Xem chi tiết »
Xuất phát lại từ Đức Kitô

Loan báo Tin Mừng Đức Kitô trên cánh đồng truyền giáo ở Việt Nam và Á Châu

 Xem chi tiết »
Làm thế nào trình bày Đức Kitô cho người Á Châu?

Trong khi chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu ra đời, một mối ưu tư của Đức Gioan Phaolô II đã nêu lên trong tông huấn “Hội thánh tại Á châu” là phải đẩy mạnh việc loan truyền Đức Giêsu tại lục địa này, nơi Ngài đã sinh trưởng nhưng cũng là nơi mà Ngài vẫn còn là một người xa lạ. Nhưng phải loan báo như thế nào?

 Xem chi tiết »
Tân Phúc Âm Hóa

Trong Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng[1], Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định:

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang