"Trước khi hiện hữu trong thân xác, ta là gì?"

10/18/2019 2:28:58 PM
PHÚC ĐÁP CÂU HỎI: ''TRƯỚC KHI HIỆN HỮU TRONG THÂN XÁC, TA LÀ GÌ?''

Căn cứ vào Kinh Thánh, Giáo Lý và Thánh Ca, tôi xin phúc đáp như sau:

 

I- Êphêxô 1,4

 

''Vì Chúa Cha đã chọn chúng ta trong chính Chúa Kitô trước khi tạo nên vũ trụ để chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mắt của Chúa Cha... Ngài chỉ định sẵn chúng ta làm nghĩa tử (của Ngài) qua Chúa Giêsu Kitô...''

 

Như vậy, rõ ràng là con người (chưa nhập thể và nhập thế) đã được Chúa Cha chọn trong Chúa Kitô trước khi có vũ trụ!!!

 

Đôi tân hôn biết ''mua sắm trước'' đủ thứ cho con của mình mặc dù bà vợ chưa có thai thì huống hồ Thiên Chúa là Tình Yêu! Ngài làm ra vũ trụ tốt lành quá đỗi cho con người trước khi dựng nên họ.

 

Cảm động biết bao vì con người chưa có mặt trên trần gian, chưa có ''công trạng'' (merit) nào cả, mà Thiên Chúa Quan Phòng, Toàn Tri chăm lo trước cho họ mọi bề !!!

 

Ngoài đời, vào năm cuối Trung Học ở các ban A,B,C,D, học sinh cũng được dạy Triết Lý Nhập Môn: ''Con người là tinh thần nhập thể và nhập thế, sống trong vũ trụ và tha nhân.'' Như vậy, tinh thần có trước vật chất là do Thánh Ý của Đấng Tạo Hóa.

 

Câu ''Nhân chi sơ, tánh bổn thiện.'' (Con người ban đầu vốn có tính tốt.) khiến tôi nghĩ đến ''bản tính thánh thiện, tinh tuyền'' mà Thiên Chúa ''ưu ái dành cho'' con người ''ban sơ trong Chúa Kitô'' trước khi có vũ trụ.

 

II- Cách Ngôn 8,22-27

 

Xin trích ý chính trong ấy:

 

''Chúng ta là tác phẩm đầu tiên của Ngài. Trước khi khai thiên lập địa, đã có chúng ta.''

 

(Xin vào xem toàn văn. Xem thêm ở đây: Thánh Vịnh 146,4; Giảng Viên 12:7; Êzêkiel 36,27; II Côrintô 1,22; I Gioan 4,4; Côrintô 6,19-20; Êphêxô 1,13; Roma 8,9; Gioan 3,5-6.)

 

III- Giáo Lý Công Giáo

 

Số 364: Thân xác của con người dự phần vào phẩm giá ''hình ảnh của Thiên Chúa'': nó là thân xác nhân tính (corpus humanum) rõ ràng bởi vì được linh hồn thiêng liêng làm cho sinh động, và toàn thể nhân vị được chỉ định trở nên Đền Thờ Chúa Thánh Thần, trong Thân Thể Chúa Kitô.

 

IV- Thánh Ca

 

1- Ngài yêu con từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao:

 

a- https://www.youtube.com/watch?v=Rn0AnmN79B0

 

b- https://www.youtube.com/watch?v=OslyZsmHWlo

 

2- NGÀI ĐÃ THƯƠNG TÔI, TỪ THUỞ XA XÔI, CHƯA CÓ BẦU TRỜI:

 

a- https://www.youtube.com/watch?v=iLCl44SDlNM

 

b- https://www.youtube.com/watch?v=8YHuSn4YULo

 

3- TỪ NGÀN XƯA, CHA ĐÃ YÊU CON: https://www.youtube.com/watch?v=2jpQWMd9fYk

 

4- CHÍNH NGÀI YÊU CON, CHỌN CON TỪ TRƯỚC:

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-zpeX0D-Gw

 

5- TỪ NGÀN XƯA, NGÀI THƯƠNG CON NGƯỜI:

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUjM76LNtC0

 

Đức Quốc, 16.10.2019

Đaminh Phan văn Phước

Lên đầu trang