Trong trường hợp nào, linh mục bái gối trước Nhà tạm khi lấy Bánh Thánh trong Thánh lễ?

10/18/2012 7:25:07 AM
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Sau bài giải đáp của tôi ngày 25-9-2012 về việc bái gối trong Thánh lễ, một độc giả nêu ý kiến thắc mắc như sau: "Trong bài của cha, cha nói là không bái gối nếu Nhà tạm là quá gần Bàn thờ. Nhưng theo con, con xem Bàn thờ là khác biệt với Nhà tạm. Đây là hai địa điểm khác nhau, một nơi để dâng hy tế và một nơi để lưu giữ, với hai mục đích khác nhau. Do đó, con bái gối trước khi rời bàn thờ và đi đến Nhà tạm, cách đó mấy bước, và bái gối trước Nhà tạm...”

Đáp: Tôi không hoàn toàn đồng ý với thực hành này. Đúng là Bàn thờ và Nhà tạm là hai nơi riêng biệt. Tuy nhiên, cũng đúng rằng việc đi đến Nhà tạm để lấy thêm Bánh Thánh trong nghi thức bẻ bánh của Thánh lễ không phải là một thời điểm nghi thức riêng biệt, nhưng là một nhu cầu thực tế trong Thánh lễ.

Trong trường hợp này, tôi tin rằng phụng vụ sẽ không khuyến khích đưa thêm các cử chỉ nghi thức hơn mức cần thiết thực sự. Tại thời điểm ấy, các Qui chế tập trung vào sự chú ý các Bánh Thánh mới được truyền phép trên bàn thờ. Phó tế hay linh mục, đi đến Nhà tạm, vẫn luôn ở trong một việc cử hành Thánh lễ và trong chức năng thừa tác của mình.

Điều quan trọng là phải nhớ rằng trong khi các cử chỉ nghi thức được dựa vào giáo lý, chúng không ở trong các tuyên bố tín lý chính thức, và cũng tuân thủ các nhận định thực tế. Ví dụ, quy tắc chung, rằng các người mang các vật dụng trong cuộc rước không phải bái gối (Nghi Thức Giám Mục, số 70), không có thể được giải thích như nói rằng việc cầm nến là quan trọng hơn việc bái chào Chúa hiện diện. Nó là một qui chế thực tế để đảm bảo một sự êm xuôi trôi chảy của các cử chỉ nghi thức mà thôi.

Hãy quay trở lại trường hợp đang nói. Tôi nói rằng nếu Nhà tạm nằm trong Cung thánh, thì thầy phó tế hay linh mục không cần bái gối trước khi rời khỏi Bàn thờ, cũng không bái gối khi mở Nhà tạm, cũng không bái gối khi đặt Bình thánh lên Khăn thánh cùng với các Bánh Thánh khác trên Bàn thờ. Nếu Nhà tạm ở bên ngoài Cung thánh, ngài chỉ bái gối khi mở cửa Nhà tạm. Tương tự như vậy, nếu cần thiết lấy thêm Bánh Thánh trong khi cho rước lễ, ngài cũng bái gối khi mở cửa Nhà tạm. ".


(Nguyễn Trọng Đa, Vietcatholic 17-1-2012/
Zenit 9-10-2012)

Lên đầu trang