Trống tòa, xướng tên Đức Bênêđíctô XVI trong kinh nguyện Thánh Thể?

2/17/2013 12:30:40 AM
Câu trả lời của cha Edward McNamara, giáo sư thần học và là cha linh hướng

POPE-coat-of-arms.jpg
Sau ngày 28/02 và trước khi bầu chọn vị Giáo Tông mới, ta phải tiếp tục xướng tên của Đức Giáo Tông Bênêđíctô XVI trong Kinh Nguyện Thánh Thể không ? Tôi, tôi nghĩ là không, cần phải xử sự như khi một vị Giáo Tông qua đời, tức là không đọc tên ngài, nhưng Giám mục địa phương nói phải  đọc. – E.R., Keimoes, Nam Phi.

Ý kiến của độc giả của chúng tôi là đúng. Cho dầu – ơn Chúa – Đức Bênêđictô XVI sẽ vẫn còn sống giữa chúng ta, nhưng Tông Tòa sẽ vẫn trống tòa kể từ ngày thứ Năm 28/02 lúc 20g (giờ Rôma, ở New York sẽ là 14g và ở Sydney sẽ là 4 giờ sáng thứ Sáu 01/03/2013 ; ở Việt Nam sẽ là 2 giờ sáng thứ Sáu 01/03/2013).

Liên quan đến việc xướng tên Đức Giáo Tông trong Kinh Nguyện Thánh Thể, các thủ bản phụng vụ gần đây hơn không đi vào chi tiết nhưng ta vẫn tìm thấy những thủ bản trước Công đồng Vatican II nói đến các khía cạnh kín ẩn nhất của Phụng Vụ.

Trong trường hợp này, tên của Đức Thánh Cha, và toàn bộ câu quy chiếu đến Đức Thánh Cha, phải được rút khỏi Kinh Nguyện Thánh Thể trong suốt toàn bộ thời gian Trống Tòa. Chỉ phải để lại giám mục địa phương và hàng giáo sĩ, theo hình thức văn chương của mỗi Kinh nguyện.


Chẳng hạn, Kinh Nguyện Thánh Thể sẽ nói : « trong sự hiệp thông với… Đức Giám Mục ‘N’ của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ ».

Trong giáo phận Rôma : « trong sự hiệp thông với…toàn thể hàng giáo sĩ ». Cho dầu Đức Hồng y Đại diện giáo phận Rôma và các giám mục phụ tá vẫn còn tiếp tục chức vụ của mình, những việc đề cập tập thể đến các ngài là tùy ý/không bắt buộc.


Cùng một thể thức như thế được áp dụng trong mỗi giáo phận sau cái chết hay việc từ chức của giám mục địa phương. Trong suốt thời gian trống tòa giám mục, câu « Đức Giám Mục ‘N’ của chúng con » cũng được bỏ đi. Ngược lại, ta đọc tên của vị giám quản tông tòa nhưng không đọc tên của vị giám quản giáo phận tạm thời.


Trong trường hợp giáo phận và giáo phận Tòa Thánh trống tòa, các linh mục áp dụng cùng thể thức như trong giáo phận Rôma, tức là bỏ đi hai tên.


(Tý Linh chuyển ngữ, XBVN 16-02-2013/ Zenit 15-02-2013)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang