Trời Mới Đất Mới

8/27/2020 6:50:30 AM
Trời Mới – Đất Mới là thị kiến của Thánh Gioan được ghi lại trong Sách Khải Huyền “ Đoạn tôi thấy Trời Mới, Đất Mới vì trời cũ, đất cũ đã qua rồi, biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành Thánh Giêrusalem từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn như một Tân Nương trang sức đợi chồng mình.

sky.jpg

Tôi nghe một tiếng lớn từ  ngai ra  nói rằng “ Kìa Nhà Trại của ĐCT ở giữa loài người, Ngài sẽ đóng trại giữa họ và họ sẽ làm dân Ngài. Chính ĐCT sẽ ở với họ, Ngài sẽ lau khô mọi giọt lệ khỏi mắt họ, sự chết không còn nữa, cũng chẳng có tang chế hoặc kêu khóc hoặc đau khổ nữa vì những sự trước đã qua rồi. Đấng ngự trên ngai phán rằng: Này Ta làm mới mọi sự, lại rằng: Hãy chép những lời này đáng tin và chân thật” ( Kh 21, 1 -5 ).

 

Những điều được ghi chép trong Kinh Thánh nói chung, sách Khải Huyền nói riêng và đặc biệt thị kiến Trời Mới Đất Mới này đều chân thật và đáng tin. Thế nhưng  cũng chẳng dễ hiểu chút nào. Chính bởi vậy  mà có những  quan điểm rất ư khác biệt, chẳng hạn về Ngày Tận Thế hay còn gọi là Ngày Chúa Quang Lâm vẫn được Giáo Hội trước đây hiểu  đó là biến cố cuối cùng kết thúc lịch sử trần thế của cả vũ hoàn. Biến cố ấy cũng là Ngày Phán Xét chung  để cho Trời Mới Đất Mới xuất hiện.

 

Nhưng hiện nay với Cánh Chung Học ( Eschatologie ) vấn đề lại hoàn toàn khác “ Những sự sau hết không phải là những biến cố sẽ đến sau cùng, chúng còn là điểm kết thúc con đường tiến hóa đã tới lúc thành tựu. Chúng không phải chỉ là kết liễu lịch sử  Cứu Độ, chúng còn là mục đích lịch sử Cứu Độ tiến tới và thực hiện chung cuộc mọi lời hứa đã làm chuyển động lịch sử ấy và đưa lịch sử ấy tới chỗ chung hoàn. Điều này có nghĩa là sự Cứu Độ do Đức Giê Su Ki Tô thực hiện từ bản chất có tính lịch sử hay sử tính” Jean Herve’ Nicolas O.P – Cánh Chung Học )

 

Quan điểm Cánh Chung Học mặc dầu không nhắc nhở gì tới Trời Mới Đất Mới nhưng khi nói Ơn Cứu Độ có sử tính, điều ấy mặc nhiên công nhận Trời Mới Đất Mới là kết quả của một quá trình  tiến hóa của lịch sử. Trong quan niệm cũ thì Trời Mới Đất Mới hay thành Thánh Giêrusalem là một thực tại đem từ trời xuống dành thưởng cho những kẻ Lành Thánh. Còn thần học ngày nay lại cho đó là kết quả của tiến hóa ! Cả hai quan điểm này  thật ra có đúng với mạc khải của Đức Ki Tô về Trời Mới Đất Mới hay không ?

 

 Để có thể nhận ra điều này nhất thiết cần phải liên hệ với phần thị kiến tiếp đó về “ Nhà Trại của ĐCT ở giữa loài người….Chính ĐCT sẽ ở với họ”. Chúng ta nên hiểu thế nào là Đức Chúa Trời sẽ ở với loài người ? Ở giữa hay ở trong ? Nếu  hiểu…ở giữa có nghĩa là …ở gần hay cạnh bên thì loài người là loài xác thịt, có hình có tướng sao mà ĐCT là Đấng vô hình vô  thanh…lại có thể  sống cùng, sống với  con người ? Ngôn ngữ đầy tính chất biểu tượng như thường thấy của Thánh Gioan chỉ có thể giải thích Thiên  Chúa …ở giữa loài người là một Đấng Thiên Chúa nội tại và Đấng ấy cũng chính là Đấng Cha chưa ai từng thấy biết mà Đức Ki Tô muốn mạc khải “ Chẳng ai từng thấy ĐCT bao giờ. Duy Con ở trong cung lòng Cha là Đấng đã giãi bày Cha” ( Ga 1, 18 ).

 

Đức Ki Tô  mạc khải về Cha bởi vì Ngài  đã thấy biết về Cha cũng là Giác Tánh hằng hữu ở nơi mỗi người. Sự…thấy biết của  Đức Ki Tô là cái biết của trí tuệ  vô phân biệt. Trái  lại phàm nhân chúng ta không thể thấy biết về Cha  bởi còn sống  với Tâm Phân Biết  có nghĩa vẫn sống trong vô minh điên đảo. Còn trong vô minh  tức còn chấp cho mình là  cái  thân xác  này mà nếu là thân xác thì không sao tránh khỏi cái chết.

 

Bao lâu còn chấp cho mình là  cái xác thịt hôi thối này thì còn phải chết. Trái lại  nếu nhận biết mình cùng với Giác Tánh là một ( Kiến Tánh ) thì khi ấy như Sách Khải Huyền nói “ Sự chết sẽ không còn nữa chẳng có tang chế hoặc kêu khóc hoặc đau đớn nữa”.

 

Hiểu như thế thì Trời Mới Đất Mới không phải là một thứ Thực Tại từ ở đâu mang lại  hoặc là kết quả của quá trình tiến hóa nhưng là  một trạng thái tinh thần của những ai đã thấy biết được Đấng Cha ở nơi mình ( Kiến Tánh ). Quan niệm về Trời Mới Đất Mới như thế xem ra rất khác biệt với thần học. Tuy nhiên cũng chẳng…mới mẻ gì bởi cách nay nhiều thế kỷ Thánh Gregorio giám mục thành Nicee’ cũng nói không khác: “ Đây là ngày Chúa đã làm ra, khác xa với những ngày vẫn trôi theo dòng thời gian. Còn ngày nay là khởi đâu một cuộc sáng tạo khác ( Ta sẽ làm mới mọi sự ) Quả vậy trong ngày này Thiên Chúa đã làm ra Trời Mới  như vị ngôn sứ nói: Trời nào đây ? Thưa là bầu trời của lòng tin vào Đức Ki Tô và Đất nào đây ? Thưa là tâm hồn thiện hảo như Chúa nói tựa thửa đất thấm nhuần mưa từ trời rơi xuống làm trổ sinh nhiều giẽ lúa trĩu hạt” ( Kinh Sách Các Bài Đọc – Tập 2 )

Nếu Trời Mới Đất Mới là một trạng thái tinh thần thì trạng thái ấy hẳn nhiên không phải đợi đến sau Ngày Tận Thế hoặc do tiến hóa mà có nhưng nó có ngay ở đây, lúc này một khi Tâm ta là Tâm Vô Phân Biệt “  Trời Mới  Đất Mới là ở đây  ( Hic )và ngay lúc này ( Nunc ). “ Điều cần thiết là biết nhận  ra và đón tiếp những gì xảy đến, biết nâng tâm hồn lên để hoàn toàn nhận  thức được tất cả những gì đang xảy đến. Biết nâng tâm hồn lên để hoàn toàn nhận thức được tất cả những gì đang xảy đến ở bên trong và xung quanh mình. Nếu con không thấy được mọi chuyện điều đó không có nghĩa là không có gì xảy ra. Mà đó chỉ vì con đã ném tất cả ra ngoài do lòng tự mãn và tính hung hăng của con làm cho con như mù, không thấy được những điều tuyệt diệu xung quanh con. Cho nên phải tiếp tục nâng tâm hồn lên, con càng nâng nó lên cao bao nhiêu con càng có thể thấy rõ chân lý bấy nhiêu và không còn gì có thể che chắn nó nữa và làm mất tầm nhìn toàn diện của con. Một khi đã chiêm ngắm được cái tuyệt đẹp của cảnh quan đó con hãy hạ nó xuống. Hãy sống và thưởng thức nó. Chớ gì cảnh quan đó trở nên thành phần của cuộc sống mọi ngày của con. Nếu một ảo ảnh mà không được biểu lộ bằng hình thể thì nó không phải là thực tại. Còn Cha nói với con: Hãy nhìn ngắm Trời Mới Đất Mới của Cha trong hình hài của hiện tại” ( Aileen  Caddy  Sđd ngày 9 tháng 2 ).

Chỉ có thể nhìn ngắm Trời Mới Đất Mới trong hình hài của hiện tại bởi như đã nói Trời Mới Đất Mới là trạng thái của Tâm Vô Phân Biệt chứ không phải là một thực thể tồn tại ở đâu đó ngoài không gian và thời gian. Tuy nhiên thế nào là nhìn ngắm Trời Mới Đất Mới trong hình hài của hiện tại ? Đó là trước bất kỳ một sự vật một cảnh trí một con người …nào đều không khởi lên ý niệm phân biệt tốt xấu, thiện ác, vinh nhục, khen chê…..Thấy một bình hoa biết nó là bình hoa, không khởi lên phân biệt đẹp xấu v.v..đó là nhìn ngắm Trời Mới Đất Mới trong hình hài của hiện tại. Không khởi Tâm phân biệt là sống thực tại. Trái lại là đánh mất thực tại như nó là.

 

Tội Nguyên Tổ  chính là tội phân biệt thiện ác khiến cho nguyên tổ phải rời khỏi Vườn Địa Đàng: “ ĐCT phán dạy rằng ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết ( phân biệt ) điều thiện  điều ác thì chớ hề ăn đến vì một mai ngươi ăn chắc là phải chết” ( St 2, 16 ).

Tội Nguyên Tổ chính là Ý Thức Phân Biệt, điều ấy thì đã rõ. Thế nhưng tại sao phân biệt mà lại có thể là tội ? Bởi khi đối cảnh ( người, vật….) mà khởi tâm phân biệt đẹp xấu  giàu nghèo sang hèn vinh nhục v.v..thì nếu cho là đẹp là sang là vinh …tất sẽ tham đắm muốn giữ lấy. Ngược lại sẽ sân hận ghét bỏ. Tham sân là hai phiền não căn bản ở nơi con người. Nó sở dĩ phát sinh là do hậu quả của Tâm Phân Biệt tức còn thấy ( chấp ) có Ta có Người từ trong tư tưởng, lời nói việc làm. Khi đối cảnh mà Tâm không khởi phân  biệt tức không tham không sân thì phiền não cũng không. Phiền não  không có tức là bình an  Nước Trời đã hiện hữu ngay ở nơi Tâm rồi.

 

Một khi Tâm đã được bình an thì bình an ấy sẽ chiếu dãi ảnh hưởng ra bên ngoài đến những người chung quanh cho cả cộng đồng  xã hội và như thế Trời Mới Đất Mới không những chỉ có cho riêng mình mà cho hết thảy “ Con có trông đợi một phép lạ không ? Con có mong chờ các phép lạ cứ kế tiếp nhau kéo đến và con thì không đưa ra bất cứ  giới hạn nào ? Con càng mở rộng lòng ( Vô phân biệt ) bao nhiêu càng tốt bởi không có gì có thể chắn ngang đường đi của lề luật Cha  bởi các phép lạ chỉ là lề luật của Cha đang hoạt động. Hãy đi theo đường hướng của lề luật Cha rồi tất cả có thể đến. Con hãy nhìn xem sự trọn lành của kế hoạch  Cha đang phát triển. Không có gì phải gấp gáp vội vã cả. Khi một việc nào đó đang triển khai nó có thể đi rất mau nhưng phải trong một sự an bình và hoàn toàn thanh thản vào đúng lúc và rất chính xác.  Con đừng sợ gì cả, bởi không có gì phải sợ khi đức tin và đức cậy của con đang ở trong Cha và Cha đang ở trong con. Vậy hãy nhìn xem cái trọn hảo của kế hoạch Cha đang đến bên trong con và bên ngoài nữa. Mọi sự  đều bắt đầu từ bên  trong và vạch ra một đường đi ra bên ngoài. Vậy đừng để cái nhìn trong con cản trở tiến trình của nó. Hãy để mọi sự xảy đến và hãy nhìn ngắm Trời Mới Đất Mới” ( Aileen  Caddy  Sđd ngày 1 tháng 3 ).

 

Mọi sự bắt đầu từ bên trong nghĩa là con đường tâm linh chỉ có thể thực hiện bằng cách hướng nội để rồi từ đó ảnh hưởng ra bên ngoài. Chân lý này thoạt nghe  có vẻ đơn giản dễ chấp nhận nhưng thực tế áp dụng trong cuộc sống thì nó vấp phải những trở lực hầu như không thể vượt qua. Một trong những trở lực đó là chấp trước nơi quan niệm Đấng Thiên Chúa thần linh ngoại tại. Một khi đã chấp vào quan niệm ấy thì việc thực hiện tâm linh không còn là con đường của mỗi cá nhân  và dĩ nhiên cũng chẳng thể nào là công việc  của nội tâm. Từ đó  làm sao có thể nhận ra Trời Mới Đất Mới chỉ là một trạng thái tinh thần chứ không phải là  thực thể ở bên ngoài Tâm ?

 

Nếu cho Trời Mới Đất Mới là một thực thể thì cá nhân không thể có vai trò nào hết. Đang khi đó cá nhân mà không có vai trò gì thì không thể nói đến Thánh hóa bản thân hay tu tập gì nữa. Mọi sự  sẽ  lại như trước kia tức  khoán trắng việc sống đạo cho  các đấng các bậc còn mình thì chỉ như bầy cừu, bảo sao  làm vậy !!!

 

Khoảng mấy thập kỷ gần đây chúng ta thường nghe nói đến cụm từ Tin Mừng Hóa  xã hội thế nhưng thiết nghĩ nếu có Tin Mừng hóa  thì  trước hết cần phải Tin Mừng hóa cá nhân có nghĩa làm sao cho Tin Mừng của Đức Ki Tô có thể …sống, có thể tồn tại ở nơi từng mỗi cá nhân dù là giáo sĩ hay giáo dân thì rồi mới có thể lan tỏa ra  cộng đồng xã hội chung quanh  mình được. Cũng vậy không ai có thể rao giảng Tin Mừng nếu không thật sự sống Tin Mừng ấy “ Vì tôi đã tin nên tôi mới nói” ( 2C 4, 13 ).

 

Rao giảng Tin Mừng cũng là sống chứng nhân cho  Đức Ki Tô bởi thế cho nên cần phải làm sao để có thể chứng minh cho người khác chẳng những về lòng tin của mình mà còn cả những kết quả do lòng tin ấy đem lại. Kết quả ấy là sự bình an đích thực của tâm hồn do việc kết hợp với Đấng hiện hữu ở nơi mình. Chính Đấng ấy là nguồn sức mạnh là nguồn động viên khích lệ để ta có thể thực hiện công việc Phúc Âm hóa xã hội  tức đem Trời Mới Đất Mới đến cho thế gian “ Lâu lâu các con phải tách mình ra khỏi thế gian để tìm đến sự bình an vượt khỏi mọi sự hiểu biết. Mỗi tâm hồn đều cần phải lắng đọng lại và điều đó chỉ có thể làm được ở trong sự bình an và thinh lặng. Một khi sự lắng đọng nội tâm đó được thiết lập con có thể đi đến bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì mà không sợ xáo trộn và hỗn độn bên ngoài xâm lấn. Đó là đi vào nơi thầm kín của Đấng Tối Cao, đó là tìm được sự hiệp nhất với Cha để con có thể tiếp tục mỗi khi con tự cảm thấy mình hết hơi rồi và không còn lê bước được nữa. Chính những bước đi trong vùng xa lạ trong đức tin trong sức mạnh của Cha mà chúng làm nên những việc kỳ diệu và thay đổi nhiều cuộc đời. Chính những bước đó biến đổi những cái mà không thể trở nên có thể và đem Nước của Cha xuống trần gian này. Cái Trời Mới đó và cái Đất Mới hiển vinh đó con hãy tiến lên tới đích đó. Hãy thay đổi và thay đổi lẹ lên, khi sự thay đổi đang cần thiết Cha đang ở với con mãi mãi. Hãy múc lấy ở trong Cha” ( Aileen  Caddy  Sđd ngày 27 tháng 5 ).

 

Cần phải thay đổi, hơn nữa phải thay đổi lẹ lên. Tại sao thế ? Bởi vì trong thời đại mới đang đến nếu không thay đổi thì mình không thể gia nhập. Phần khác cũng cần phải mau chóng thoát ra khỏi những ngục tù kiến chấp đã giam hãm mình quá lâu “ Mùa xuân đang đến yêu kiều và diễm lệ. Đây mùa xuân  của Trời Mới Đất Mới và nó cũng đang trải ra vô cùng tuyệt mỹ. Con cũng góp phầnnào đó và nó đem đến cho con một đời sống mới. Nó đem đến cho con một cảm giác tự do và hoàn toàn phó thác. Cảm giác vượt qua được những lề lối cũ xưa và cầm tù để mở lòng ra đón chào một chân trời mới rộng thênh thang, ở đó không còn một giới hạn nào” ( Aileen  Caddy  Sđd ngày 01 tháng 4 ).

 

Nói đến thay đổi thì ai cũng nghĩ ngay đến cơ chế, đến hình thức bên ngoài. Thế nhưng sự thay đổi bao giờ cũng bắt nguồn từ bên trong và quả thật mọi thay đổi mà ta thấy tất cả đều diễn ra ở nơi nội tâm. Hình thức chỉ là  thành hình của tư tưởng và nếu tất cả đều do Tâm tạo như thế vậy tại sao ta lại không tạo ra Trời Mới Đất Mới  để cho ta có thể cư ngụ ở nơi đó ? “ Con  cứ tự nhiên mà tiến lên và đến ngồi vào trong Nước của Cha đang ở đây và đang chờ được thật nhiều linh hồn biết đến và ca ngợi nó. Con cầu nguyện cho Nước Cha trị đến cho Ý Cha được thể hiện trên trần gian. Bây giờ con đừng cầu nguyện theo ý đó nữa mà hãy sống như thế” ( Aileen  Caddy  Sđd ngày 28 tháng 2 ).

Từ trước đến giờ, Kinh Lạy Cha vẫn chiếm vị trí ưu đẳng trong phụng vụ của Giáo Hội và một trong những lời cầu nguyện quan trọng nhất là xin cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ấy vậy mà trong  Tin Mừng Mới này lại nói “ Con đừng cầu nguyện theo ý đó nữa”. Phải chăng Chúa nói  cách riêng thôi đừng cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha  và cách chung là đừng có đọc bất cứ một kinh kệ nào khác ? Hoàn toàn chẳng phải như vậy mà ý Chúa ở đây chỉ muốn nhấn mạnh cần phải sống đúng những lời cầu của mình.

 

 Chỉ cầu xuông ngoài miệng mà không thực hiện lời cầu ấy thì có khác nào…lừa dối Chúa ? Nếu cầu xin cho có đức tin thì hãy …tin đi. Nếu cầu cho có lòng trông cậy thì hãy trông cậy đi. Nếu xin cho có lòng yêu người thì hãy yêu người đi v.v…Trong lời cầu nguyện xin cho Ý Cha thể hiện cũng vậy, nếu chỉ cầu xuông thôi mà không thể hiện Ý Cha ngay trong cuộc sống mình thì có nghĩa gì đâu ? Chẳng lẽ Đấng Cha lại đi làm cái việc…thể  hiện đó thay cho mình ?

 

Không phải là  Đấng Cha thể hiện mà chính là con người là chúng ta đây phải thể hiện Ý của Ngài. Bởi vì thể hiện Ý Cha chính là sống theo Thánh Ý Thiên Chúa mà Thánh Ý Chúa cũng chính là Thiên Tính là lương tâm Giác Tánh ở nơi mỗi người.

 

Thuận theo Thánh Ý thì sống, nghịch lại thì chết ( Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong ). Cuộc khủng hoảng hiện nay  ngày càng trầm trọng mà nguyên nhân gây ra cho nó cũng không ngoài việc con người đã không sống…thuận  Thiên. Đức Ki Tô một lần nữa qua Tiếng Thì Thầm,  Ngài đã  rao giảng Tin Mừng  Mới  kêu gọi con người  tái hòa nhập với Bản Tâm Bản Tính mình. Hòa lại với mình tức cũng là hòa lại với toàn thể sinh linh vạn vật “ Con đừng chỉ nói xuông về Trời Mới Đất Mới mà hãy đem nó vào chính cuộc sống của con để nó trở nên hiện thực. Con đừng nói về Tình yêu mà hãy sống nó để làm chứng cho mọi người thế nào là yêu. Lời nói mà không có hành động thì lời đó không có ý nghĩa gì và vô ích. Nó chẳng khác gì hơi nóng bốc lên  trên không. Con phải làm sao cho Nước của Cha xuống trần thế này bằng lối sống của con, cách ứng xử của con để cuộc sống của con là một mẫu sống, một mẫu sống lạc quan mà mọi người muốn làm theo. Chẳng ai muốn trải qua cuộc đời  này  phải vất vả cực nhọc chẳng một niềm vui và hưng phấn. Thật phúc cho ai đem niềm vui đến cho những người đang sầu khổ và thiếu ánh sáng của cuộc đời” ( Aileen  Caddy  Sđd ngày 19 tháng 7 )./.

 

Phùng  Văn  Hóa

Lên đầu trang