Tro bụi

2/15/2021 4:13:29 PM

Cúi đầu nhận dấu thánh

Chỉ một chút tàn tro

Nhớ mình là bụi tro

Sẽ trở về bụi đất

 

Ngày ăn chay, kiêng thịt

Sám hối và nguyện cầu

Rộng bàn tay bác ái

Sẻ chia với tha nhân

 

Mùa Chay Thánh lại về

Bốn mươi ngày ăn năn

Khiêm cung cùng hoán cải

Đường Thập giá lần theo

 

Hãy thay đổi đời sống

Và đón nhận Tin Mừng

Nhớ mình là bụi đất

Sẽ trở về bụi tro

 

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Lên đầu trang