Trinh nữ sinh con!!!

2/5/2022 6:11:55 PM
Xúc phạm đến Thánh Linh là tội không được tha! (Matth.12,31-32)

truyen-tin.jpg

I- Lời dẫn nhập

Bốn chữ (vừa nêu) khiến không ít người cười toe toét vì họ cho rằng cách ''viết, nói'' ấy hoàn toàn phản Khoa Học! Còn giảng sư nọ thì dạy rằng mọi người mẹ trần thế sinh con ra sao thì bà Mari cũng sinh Chúa (Cứu Thế) như vậy! Chúa ra khỏi ''chỗ ấy'' có gì xấu hổ đâu vì Ngài cũng làm người hạ mình xuống, đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn người ta, đem thân đội lốt người phàm...

II- Giảng sư ấy chỉ trích dẫn Thư của Philip 2,6-7 mà thôi!

A- Vì thế, tôi xin nêu tiếp Philip 2,8-11:

''Ngài tự trở thành thấp hèn và vâng phục đến chết ở thập giá! Bởi vậy, Thiên Chúa nâng Ngài lên và tặng Ngài Danh hiệu hơn mọi danh hiệu ngõ hầu, trước danh hiệu Giêsu, mọi gối quì lạy, chốn trời cao, trên địa cầu, dưới gầm đất, mọi miệng đều tuyên xưng: Giêsu Kitô là Chúa, mà tôn vinh Thiên Chúa Cha.''

B- Trả lời câu: ''Chúa ra khỏi ''chỗ ấy'' có gì xấu hổ đâu...''

Xin đọc Sáng Thế Ký 3,6-11 nêu rõ ràng rằng Ađam-Eva phải khâu lá vả mà làm khố che thân. Họ tự thú với Chúa rằng họ trần truồng! Và Chúa hỏi Ađam ai mách cho ông ta biết rằng ông trần truồng! Ông ấy thấy xấu hổ thì huống chi bà Eva! (Ba tôi từng dạy con trai và gái: ''Loài chó có đuôi để che chỗ xấu thì con người phải kín hơn chó!'')

III- Dạy con về ''Trinh Nữ sinh Chúa Cứu Thế!''

A- Nói có Sách, mách có chứng!

1- Chỉ cần nêu Isaya 7,17 và Luca 1,20-23 là bằng chứng hùng hồn!

2- Tôi từng ra bài tập cho con của mình như sau: ''Viết các động từ trong các câu nầy: ''Behold, a virgin SHALL conceive and bear a son, and his name SHALL be called Emmanuel. Này, Trinh Nữ SẼ thụ thai và sinh MỘT con trai, và tên của con trẻ ấy SẼ được gọi là Emmauel.'' sang thì quá khứ.

3- Thế là các cháu viết: ''Này, Trinh Nữ ĐÃ thụ thai và ĐÃ sinh MỘT con trai, và tên của con trẻ ấy ĐÃ được gọi là Emmanuel. Behold, a virgin CONCEIVED and BORE A son, and his name WAS called Emmanuel.''

B- Maria luôn luôn đồng trinh!

Việc Giáo Hội hiểu thấu đáo về niềm tin của mình nơi ''tư cách Maria làm Mẹ'' dẫn đưa Giáo Hội đến lời tuyên xưng rằng Maria đã thật sự mãi mãi là Trinh Nữ ngay cả trong việc sinh Con Thiên Chúa làm người. (số 499 và xin xem tiếp số 450, 451 và phần ''Tóm Lại; En Brief; In Brief; Kurztexte bằng tiếng Đức thì ghi số 452,453, 454,455, khác với bản tiếng Việt, Pháp, Anh.)

IV- Lời kết

A- Việc Đồng Trinh Vĩnh Viễn của Mẹ Maria: trước khi Chúa sinh ra, trong khi và sau khi sự sinh ra ấy và tới khi Mẹ qua đời! (La virginité perpétuelle de Marie: avant la naissance de Jésus, pendant et après cette naissance et jusqu'à sa propre mort! (ante partum, in partu, post partum!)

B- Giáo Lý Số 499 ghi: ''Việc nghiên cứu sâu niềm tin vào sự làm Mẹ, mà vẫn đồng trinh giúp Giáo Hội tuyên xưng sự trinh khiết thật sự và vĩnh viễn của Mẹ Maria cả trong việc sinh hạ Con Thiên Chúa làm người! Thật vậy, việc Chúa Kitô sinh ra không làm suy giảm, nhưng thánh hiến sự trinh khiết vẹn toàn của Mẹ Ngài. Phụng Vụ của Giáo Hội tôn vinh Mẹ là Aeiparthenos: Đấng trọn đời đồng trinh.''

C- Chẳng có gì mà Thiên Chúa không làm được! Này, từ nay, muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao cả! Và Danh Ngài là Thánh! (Luca 1,48-49)

D- Đấng Toàn Năng ấy cũng là Thai Nhi Giêsu ngự nơi Lòng Mẹ sống động hơn Đền Thánh trong Cựu Ước! Con quỳ Lạy Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai!

E- Sự Thụ Thai trinh khiết là tác phẩm thần linh huyền diệu vượt quá sự hiểu biết và khả năng của loài người. Thai trong Trinh Nữ đến từ Thánh Linh như Sứ Thần nói với Giuse về Trinh Nữ Maria. (Matth.1,20) Giáo Hội coi lời của Sứ Thần là việc thành hiện thực Lời Hứa qua tiên tri Ysaya 7,14 theo bản dịch của Matth.1,23 sang tiếng Hylạp. (X. Giáo Lý 497 và Matth.1,18-25; Luca1,26-38 và Luca1,34.)

F- ''Thánh Linh đến trên Trinh Nữ và Quyền Năng của Đấng Tối Cao phủ bóng trên Nàng'' là Sự Kiện (Le Fait) hoàn toàn khác với bà Êlidabet mang thai, có sự cộng tác của ông Dacaria! Chúa sống lại, hiện ra với các Tông Đồ nơi họ đang tề tựu. Ngài không ''mở cửa để lách vào, nỏ đi xuyên qua'' vật chất là bức tường! Cũng vậy, Lời trở thành xác phàm (Et Verbum caro factum est!) vào ngự thế nào trong Tân Đền Thánh (là Trinh Nữ) thì Ngài cũng sinh ra như thế! Mẹ đồng trinh về cả thể xác! Xúc phạm đến Thánh Linh là tội không được tha! (Matth.12,31-32)

dove-of-holy-spirit-and-the-virgin-detail-of-fresco-from-civic-art-gallery-of-recanati-marche-italy.jpg
De Agostini / C. Sappa / Getty Images

Đức Quốc, 04.02.2022

Đaminh Phan văn Phước  

Lên đầu trang