Trinh Nữ Maria là Thọ Tạo vô song!

8/10/2015 8:08:01 AM
Để làm sáng tỏ hơn xác tín (ở tựa đề) và bổn phận Kitô hữu ''là con của Mẹ'', tôi xin trích Lời Chúa trong Kinh Thánh chứng minh rằng, sau Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria là Đối Tượng mà Dân Ngài trong Cựu Ước chờ mong và Lời Ngài hứa đã thành sự trong Tân Ước nhờ câu ''xin vâng'' của Mẹ.

I- Lời dẫn nhập

 

Dựa vào Tin Mừng theo Thánh Luca 1,35, Giáo Hội tuyên xưng trong Kinh cầu với Mẹ như sau: ''Rất Thánh Trái Tim Đức Bà Maria là Đền Thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi ngự, là Cung Thánh Chúa Kitô.'' Người Pháp nói: ''Thượng Đế làm nên nhiều kỳ quan, mà Kỳ Quan đẹp nhất là trái tim của người Mẹ.'' Bà Êlidabet ngợi khen Mẹ: ''Nàng có phúc hơn mọi người nữ!'' Như vậy, Mẹ là Kiệt Tác vô song bởi vì Ngài là Thánh Mẫu của Thiên Chúa Ngôi Hai!

 

Để làm sáng tỏ hơn xác tín (ở tựa đề) và bổn phận Kitô hữu ''là con của Mẹ'', tôi xin trích Lời Chúa trong Kinh Thánh chứng minh rằng, sau Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria là Đối Tượng mà Dân Ngài trong Cựu Ước chờ mong và Lời Ngài hứa đã thành sự trong Tân Ước nhờ câu ''xin vâng'' của Mẹ.

 

II- Cựu Ước báo trước về Chúa Giêsu và Mẹ của Ngài

 

1- Sáng Thế Ký 3,15: ''Ta sẽ tạo mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống bà ta; dòng giống ấy sẽ đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót nó."

 

Trong tiểu đoạn (verset) vừa nêu, Chúa không nói đến người nam, mà người NỮ bởi vì Ngài muốn gián tiếp nhấn mạnh đến việc một Trinh Nữ sẽ thụ thai. Đó là ''Tin Mừng Đầu Tiên'' về Tân Sáng Thế: Giao Ước Cứu Rỗi là Lời Chúa Hứa với hai ông bà Adam-Eva và cả nhân loại.

 

2- Sáng Thế Ký 4,25-26

 

Hai tiểu đoạn trong Sáng Thế Ký 4 cho thấy ông bà Ađam-Eva vững tin Lời Chúa hứa ban Ơn Cứu Rỗi qua Miêu Duệ của bà Eva. Cho nên, khi sinh con trai là Set, bà Eva nói: ''Vì Thiên Chúa sắp đặt cho tôi dòng dõi KHÁC thay thế Abel đã bị Cain giết.'' (Xin xem I Ký Sự 1,1. Sau Ađam là Set do bà Eva sinh ra.)

 

3- Thánh Vịnh 42,3: ''Hồn con khao khát Thiên Chúa, Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến mà thấy Tôn Nhan?''

 

Thiên Chúa ''vô hình'', muốn ''thấy Tôn Nhan Ngài'' thì phải nhờ Trinh Nữ Maria!

 

4- Isaya 7,14: ''Này đây, một cô nương sẽ thụ thai, sinh một con trai và nàng đặt tên cho con trai ấy là Emmanuel.''

 

5- Isaya 26,9: ''Đêm đêm, hồn con khao khát Chúa, nơi đáy lòng, sinh khí con khắc khoải tìm Ngài. Khi Chúa thực thi Phán Định của Ngài trên cõi đất, thiên hạ học biết sự Công Chính.''

 

Muốn tìm gặp Ngài cách sống động thì Kitô hữu phải qua Mẹ của Chúa như Giáo Hội dạy: ''Đến với Chúa Giêsu nhờ qua Mẹ Maria.'' (Ad Iesum per Mariam.)

 

6- Isaya 62,1-3: ''Vì Sion, Ta sẽ không nín thinh, vì Giêrusalem, Ta sẽ không nghỉ ngơi cho đến ngày Đức Công Chính của nó rực rỡ tựa vừng quang và Ơn Cứu Độ của nó chói lòa như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ thấy Đức Công Chính của ngươi, các vua chúa sẽ thấy Vinh Quang của ngươi. Người ta sẽ gọi ngươi bằng Tên Mới mà Miệng của Giavê đặt cho. Ngươi sẽ trở thành Triều Thiên tráng lệ trong tay Giavê, là Vương Miện nơi tay của Thiên Chúa của ngươi.''

 

7- Mica 5,1: ''Phần ngươi, hỡi Bêlem Ephrata bé nhỏ nhất trong các bộ tộc Giuđa, chính từ ngươi sẽ xuất hiện cho Ta Vị thống lãnh Israel.''

 

8- Dacaria 2,14: ''Hãy ca, hãy vui mừng, hỡi Nữ Tử Sion vì này Ta đến ở trong lòng ngươi - Sấm của Chúa.''

 

Chữ ''nữ tử'' ở số ít. Vì thế, có bản tiếng Pháp dịch nhóm từ ''au milieu de toi'' thành ''trong lòng ngươi'': en ton sein. Bản tiếng Đức cũng ghi: ''in deiner Mitte'' có nghĩa như trong bản tiếng Pháp.

 

9- Sophonia 3,14-17: ''Hãy cất tiếng reo mừng, hỡi Nữ Tử Sion! Hãy hò vang, hỡi Israel. Hãy hoan hỉ hết lòng, hỡi Nữ Tử Giêsusalem!''

 

Ba Vị: Đức Cố, Đức Nguyên và Đức Đương Kim Giáo Hoàng đều xác tín rằng thành ngữ ''NỮ TỬ Sion'' là Mẹ Maria trong Tân Ước bởi vì Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa trong Lòng Trinh Nữ được ứng nghiệm qua lời Tiên Tri Isaya 62,11: ''Hãy nói với Nàng Nữ Tử Sion: Ơn Cứu Độ của ngươi đến kìa!''


Trong ''Ánh Sáng Muôn Dân 55'', Công Đồng Vatican II cũng gọi Mẹ là NỮ TỬ Sion tuyệt trần!

 

III- Mẹ Maria trong Tân Ước

 

1- Lời Thiên Sứ chào Nàng Ơn Đầy (thay cho Danh Xưng Maria) là cách Thiên Chúa chỉ tôn vinh một mình Trinh Nữ! (Lc 1,28)

 

2- Mẹ là Đấng có Chúa ở cùng! (Lc 1,28)

 

3- Mẹ đặt Thánh Danh cho Con (của Đấng Tối Cao) là Giêsu như lời Thiên Sứ truyền tin! (Lc.1,31)

 

4- Mẹ ''xin vâng'', khiến Cửa Thiên Đàng mở ra cho Chúa Cứu Thế ngự vào Lòng Mẹ như Lời Chúa phán trong Ga, 3,16: ''Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài ngõ hầu ai tin vào Con Một ấy thì khỏi bị hư mất, mà được sống đời đời.''

 

Chúa Cha ban Con Một. Trinh Nữ đón nhận Con Một là cưu mang, sinh thành, nuôi dưỡng Ngài. Kinh Tuần Cửu Nhật viết về: ''Mẹ TRAO Ngài cho chúng con thì lòng chúng con càng đặng kính mến Ngài một cách êm ái dịu dàng hơn nữa!'' Tiên Tri Ximêon được ẵm Chúa và xin ra đi bình an!

 

5- Mẹ là ''Bà Eva Mới'' trong tiệc cưới Cana, thay cho ''bà Eva cũ'' đã làm mất Ơn Chúa! Giờ của Chúa chưa đến. Nhưng ''nó'' đã đến vì nhờ Mẹ xin Chúa giúp tân hôn hết rượu giữa chừng! Tiệc cưới hết rượu là cảnh thảm họa của gia đình đánh mất Thiên Ân Sủng! Mẹ dạy người giúp việc làm những gì mà Chúa bảo. Nhờ có Mẹ can thiệp, Chúa làm phép lạ: biến nước thành rượu hảo hạng để tỏ Vinh Quang Ngài và để môn đệ tin Ngài, nhưng cũng hàm ý tôn vinh Mẹ Từ Bi! (Ga 2,1-11)

 

6- Mẹ là Thánh Mẫu của Giáo Hội mà Chúa thương mến như Tông Đồ Gioan. (Ga 19, 26-27)

 

7- Mẹ nhận Kitô hữu làm con của Mẹ như Lời Chúa trối với Thánh Gioan.

 

IV- Phần kết:

 

1- Tin Mừng theo Thánh Luca 1,28-38 kết thúc bằng câu ngắn gọn: ''Thế là Thiên Sứ từ giả Nàng.''

 

Tôi có cảm tưởng rằng Thiên Sứ mừng quýnh, ''vội vã'' trở về để cùng các ''Đạo Binh Thiên Quốc'' hoan ca Thai Nhi Giêsu nơi Cung Lòng Thánh Mẫu của Ngài!

 

2- Chúa dạy qua Roma 8,29: ''Vì những ai mà Thiên Chúa đã biết từ trước thì Ngài tiền định họ thành đồng dạng với Con của Ngài để Con của Ngài làm Trưởng Tử giữa ĐÀN EM đông đúc.''

 

3- ''Đồng dạng với Con Thiên Chúa'' theo nghĩa của danh xưng Kitô hữu đích thực là MẶC LẤY Chúa Kitô để làm ''Giêsu hữu'' là vâng Lời Chúa dạy, hãnh diện vì được Ngài trối: ''Bà ôi, này là con Bà! Này là Mẹ của con!''

 

4- Chữ BÀ là cách Chúa trân trọng giới thiệu cùng nhân loại Bà Tân Eva, là Mẹ của mọi người, không trừ ai! Tôi trở thành ''em'' của Chúa Giêsu là nhờ Mẹ đã nhận tôi làm ''con'' của Ngài nên tôi phải ''rước'' Mẹ về nhà mình để sống Lời Chúa trối và có hiếu thảo với Mẹ Maria hơn Mẹ phần xác!

 

Đức Quốc 07.8.2015

Đaminh Phan văn Phước

 

Kính mời nghe Ca Khúc Dominique:

YouTube - soeur sourire The Singing Nun Dominique (1982)

Lên đầu trang