Trinh nữ khôn ngoan

8/30/2012 10:39:03 PM
Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXI Thường Niên

FiveVirgins.jpg 

1 Cr 1, 17-25
Tv 32

Mt 25,1-13
1 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : "Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

Suy niệm

Muốn được vào Thiên Đàng (dự tiệc cưới Con Chiên – Kh 19,7), mọi người phải ý thức sống ơn Thiên triệu của mình, để trở nên trinh nữ khôn ngoan.

I. ƠN THIÊN TRIỆU CHÚA CHỈ DÀNH CHO LOÀI NGƯỜI.

Dụ ngôn mười cô trinh nữ đi đón chàng rể (x Mt 25,1-13 : Tin Mừng), Đức Giêsu muốn mọi người phải ý thức sống ơn Thiên triệu của mình :

- “Mười cô” : Chỉ toàn thể loài người.

- “Các cô trinh nữ” : Mọi người phải tôn thờ Thiên Chúa chứ không thờ một thần minh nào,và cũng không chỉ trông cậy vào của cải vật chất như thần hộ mệnh.


Thánh Phaolô dạy : “Anh em hãy hiến dâng mình làm của lễ sống, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là sự thờ phượng thiêng liêng của anh em” (Rm 12, 1).


- “Các cô chờ đón chàng rể” : Là những người đã thuộc về Chúa Kitô, thì ai cũng mong được Chúa đón vào Thiên Đàng, như chàng rể bất ngờ đến đón các cô trinh nữ khôn ngoan vào dự tiệc cưới (x Mt 25,13 : Tin Mừng).

- “Dự tiệc cưới” : Sống trong Hội Thánh mỗi ngày được dự tiệc Thánh Thể là bảo đảm “được dự tiệc Con Chiên trong ngày cánh chung, ngày ấy người Ki-tô hữu là Hiền Thê của Chiên Con mặc áo trúc bâu là công đức của các thánh” (Kh 19,7-8).


II. TRINH NỮ KHÔN NGOAN NGỦ NHƯNG PHẢI TỈNH THỨC.


Mười cô trinh nữ thiếp ngủ”, ám chỉ cả loài người ai cũng mắc tội. Kinh Thánh nói : “Không một ai công chính, không ai còn có lương tri, không ai tìm kiếm Thiên Chúa ! Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ. Hành thiện không còn có ai, một người cũng không” (Rm 3,9-12).


Theo phong tục cưới hỏi của người Do Thái : ngày chàng rể đón dâu về nhà, bắt đầu từ lúc mặt trời lặn, chú rể với phái đoàn đến nhà gái, cuộc thương lượng lâu hay mau tùy theo những yêu cầu của nhà gái, có khi kéo dài tới khuya hay nửa đêm. Do đó những cô trinh nữ chờ đợi chàng rể đều thiếp ngủ cả, hình ảnh này diễn tả tình trạng loài người ai cũng biết có ngày Chúa đến đón ra khỏi thế gian, nhưng Ngài đến cách bất ngờ như kẻ trộm. Cuộc sống con người nhiều lúc đã quên mất ngày Chúa gọi, nên dễ dàng chiều theo tính xác thịt, đến như vua Đavid được Chúa chọn làm Cha Đấng Cứu Thế (x Mc 12,35), dù ông đã có vợ thế mà còn dan díu bất chính với vợ của tướng Uria (x 2Sm 11). Tội dâm dục ấy di căn tới Amnon, con trai vua Đavid, ăn nằm với Thamar, em gái của ông (x 2Sm 13)! Rồi cả đến vua Salômôn cũng là con vua Đavid, được Chúa cho khôn ngoan nhất trên đời (x 1 V 3,12), vậy mà ông đã có bảy trăm vợ chính thức, còn thêm ba trăm cung phi nữa, trong đó có cả vợ ngoại giáo, những bà này yêu sách vua xây chùa miếu đối diện với đền thờ Giêrusalem để các bà thờ ngẫu tượng! (x 1 V 11). Các vị này danh tiếng đến thế mà còn đắm đuối trong dâm dục, bởi đó thánh Phaolô lên tiếng khuyên : "Chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm, mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại. Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. Vậy ai khinh thường những lời dạy trên, thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa ; Đấng hằng ban cho anh em Thánh Thần của Người" (1Tx 4,1-8: Bài đọc năm lẻ). Thực vậy Chúa muốn mọi người phải trởnên người công chính, vì “trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng” (Tv 97/96,12a : ĐC năm lẻ).


Chúa đòi hỏi mọi người sống bậc nào cũng phải nghiêm túc kiềm chế xác thịt, mới được gọi là sống trinh khiết trong bậc của mình. Thế thì đời sống vợ chồng trung tín với nhau, giữ được lòng trong trắng không gian dâm cả trong tư tưởng, thì khó giữ hơn đời sống độc thân vì Nước Trời của bậc tu sĩ.

Thánh Công Đồng Vat.II rất đề cao đức trinh khiết :


- Hiến Chế Hội Thánh số 42 dạy : "Người sống độc thân vì Nước Trời là những người tận hiến trọn tình yêu không chia sẻ, vì chỉ cho một mình Thiên Chúa cách dễ dàng hơn, trong bậc đồng trinh hay độc thân (x 1Cr 7,32-34). Sự tiết dục hoàn toàn vì Nước Trời luôn được Hội Thánh đặc biệt quý trọng, và coi như dấu chỉ động lực của Đức Ái, và như nguồn mạch đặc biệt sinh nhiều ơn ích thiêng liêng trong thế giới".


- Sắc Lệnh Đạo Tạo Linh Mục số 10, Hội Thánh dạy : "Các Chủng sinh theo truyền thống đáng kính mà sống bậc độc thân Linh mục đúng với quy luật thánh thiện bền bỉ của lễ chế mình, phải được cẩn thận hướng dẫn sống bậc sống ấy, và một khi khước từ đời hôn nhân vì Nước Trời (x Mt 19,12), họ kết hợp với Chúa bằng tình yêu không san sẻ, phù hợp mật thiết với Giao Ước Mới, họ làm chứng cho sự sống lại đời sau" (Lc 20,36).


- Sắc Lệnh Về Chức Vụ Và Đời Sống Linh Mục số 16, Hội Thánh dạy : "Sự tiết dục hoàn toàn và vĩnh viễn vì Nước Trời đã được Chúa Kitô khuyến khích, mà qua các thời đại và ngay cả ngày nay vẫn được một số đông Kitô hữu sẵn lòng chấp nhận và tuân giữ một cách đáng khâm phục, thì hiện thời vẫn luôn được Hội Thánh hết sức quý trọng trong đời sống Linh mục. Thực vậy nó là dấu chứng và đồng thời là niềm khích lệ đức bác ái mục vụ và là nguồn mạch đặc biệt làm phát sinh đời sống thiêng liêng phong phú trên thế giới. Bậc độc thân có rất nhiều thuận lợi cho chức Linh mục. Thật vậy, sứ mệnh toàn diện của Linh mục là tận hiến để phục vụ một nhân loại mới, mà Chúa Kitô, Đấng chiến thắng sựchết đã phục hồi trong thế gian nhờ Thánh Thần Người và là một nhân loại đã được sinh ra "không bởi khí huyết, không bởi ý muốn xác thịt, không bởi ý muốn của nam nhân, nhưng bởi Thiên Chúa" (Ga 1,13). Nhờ đức trinh khiết hay bậc độc thân vì Nước Trời, các Linh mục được thánh hiến cho Chúa Ki-tô với một lý do mới mẻ và tuyệt hảo được kết hợp cách dễ dàng hơn với Người bằng một trái tim không chia sẻ, tận hiến cách tự do hơn trong Người và nhờ Người để phục vụ Thiên Chúa và loài người, sẵn sàng hơn trong việc phục vụ Nước Chúa và việc tái sinh siêu nhiên ; như thế các ngài càng thích đáng lãnh nhận một cách bao quát hơn chức vụ làm cha trong Chúa Kitô. Chính nhờ đó, các ngài tuyên bố trước mặt mọi người rằng mình muốn tận hiến trọn vẹn cho công việc đã được trao phó, nghĩa là muốn đính ước các tín hữu với một người bạn độc nhất, và hiến dâng họ cho Chúa Kitô như một trinh nữ thanh khiết (2Cr 11,2). Ngoài ra các ngài còn trở nên dấu chỉ sống động về thế giới mai sau, mà ngày nay đã hiện diện qua Đức Tin và Đức Ái, trong đó các con cái sự sống lại không còn dựng vợ gả chồng nữa (x Lc 20, 35-36)".


Quả thực, ai sống đời trinh khiết vì Nước Trời, thì làm cho "tình thương Chúa chan hòa mặt đất" (Tv 33/32,5b : ĐC năm chẵn).


Bởi thế ai sống Đạo nghiêm túc cũng phải kiềm chế dục vọng mình. Thánh Phaolô đã làm gương cho mọi người trong lãnh vực này,ông đã sống độc thân nêu gương cho mọi người bắt chước (x 1Cr 7,7a). Đó là uy tín của ông để việc rao giảng Tin Mừng đạt hiệu quả cao, vì làm cho nhiều người phấn khởi đón nhận lời giảng của ông, hơn là lúc ông cử hành Bí tích.Vì thế ông nói : "Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi làm Phép Rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu" (1Cr 1,17 : Bài đọc năm chẵn). Tưởng rằng sống đời độc thân để tạo điều kiện thuận lợi cho việc loan báo Tin Mừng không phải dễ mà nó trở thành thập giá. Thế nên ông Phaolô nói tiếp : "Lời rao giảng về Thập Giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đường hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận được, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, thì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người" (1Cr 1,18.21-25 : Bài đọc năm chẵn).


Vậy điểm nhấn về người trinh nữ khôn ngoan, thì “ngủ” (phạm tội) không đáng lo, không đáng sợ, vì cả mười cô đều thiếp “ngủ” (ai cũng phạm tội). Nhưng năm cô TRINH NỮ KHỜ không mang dầu, chỉ vì KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN GIỜ NÀO CHÀNG RỂ ĐẾN ; thua xa những cô KHÔN NGOAN mới QUAN TÂM KHÔNG BIẾT LÚC NÀO CHÀNG RỂ ĐẾN nên phải đem dầu theo, để bảo đảm đèn của mình lúc nào cũng sáng!


Phương thế gìn giữ sống đời khiết tịnh có hiệu quả nhất là cầu nguyện, đặc biệt là dự Lễ, vì chỉ nhờ hiệu quả của Thánh Lễ, ta mới được Chúa nhìn nhận là "trinh nữ" khôn ngoan. Vì Bí tích Thánh Thể là trung tâm ơn tha tội bậc nhất, và ơn của Hy Tế Chúa Giêsu Kitô đổ vào hồn ta, mới chính là dầu của các cô trinh nữ khôn ngoan mang theo. Chính vì vậy mà Đức Giêsu đã dạy ; "Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người" (Lc 21,36 : Tung Hô Tin Mừng), và ta biết chỉ có cầu nguyện lúc hiệp dâng Thánh Lễ,Hội Thánh mới đổ dầu Lời Chúa và chính Chúa Giêsu Phục Sinh vào đèn tâm hồn ta, vì “Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường con đi” và Chúa Giêsu chính nguồn “ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12) bảm đảm cho đèn tâm hồn ta lúc nào cũng cháy sáng, giúp ta kiên trì sống Đức Ái mà nhờ “Đức Ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi” của ta (1Pr 4,8), nên có lúc vì yếu đuối “ngủ” (phạm tội) cũng không lo sợ không được vào dự tiệc với Tân Lang Giêsu!


THUỘC LÒNG


Ai không đếm xỉa đến công việc của Thiên Chúa, Thiên Chúa phó mặc cho trí não ngông cuồng của nó làm điều bất xứng
! (Rm 1,28).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang