Triệu chuỗi Mân Côi

10/2/2015 1:48:18 PM

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời !

 Thoáng nhìn lá vàng rơi,

 Con hướng lòng lên Mẹ,

Tay lần bhuỗi Mân Côi.

 

 Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh !

 Nhân loại khắp hằnh tinh :

Đắm chìm trong tội lỗi;

 Lao đầu vào chiến chinh !

 

 Kia khủng bố bạo tàn !

Đó trừng phạt tràn lan !

 Bom đạn tuôn đổ xuống

 Nhiều hơn cả lá vàng !

 

 Làm cách nào để ngăn

 Một thảm họa tương tàn ?

 Hãy cậy nhờ vào Mẹ :

Lần hạt - kế diệu thần !

 

 Nhớ kỳ tích lịch sử :

Chiến thắng vịnh Lépant;

 Cha Đaminh đánh bại

 Bè rối Albizel.

 

 Lạy Nữ Vương Hóa Bình !

 KÍNH MỪNG Cánh Hồng xinh,

 Mẹ cho hóa linh dược

 Chữa nan bệnh chiến chinh !

 

 Lạy Mẹ Nguồn Bình An !

 KÍNH MỪNG Nước trong ngần,

 Mẹ hóa thành Dòng Suối

 Dập tắt lửa thù hằn !

 

 KÍNH MỪNG MARIA !

 Con cái khắp gần xa

 Biết ăn năn sám hối

Để được Chúa thứ tha .

 

 KÍNH MỪNG MẸ CHÚA TRỜI !

 Triệu triệu chuỗi Mân Côi,

 Hoàn vũ dâng lên Mẹ.

Xin Mẹ thương nhận lời !

 

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang