"Trên con đường về quê, mà vắng bóng mẹ"

10/31/2019 2:50:27 PM
Dưới bài thơ, có nguyên kiệt tác của Cố Linh Mục Nguyễn Khắc Xuyên. Tiếc rằng, khi ngài ấy qua đời, mệnh đề phụ ''mà vắng bóng Mẹ'' và hai mệnh đề chính (sau đó: ''con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai'' được đổi thành: cùng bước với Mẹ, con vững tâm cậy trông, vững tâm cậy trông!'' mà tôi có nhận định… (Phan văn Phước)

THƠ: DIỄM TÌNH CA ''MÂN CÔI''

 

Tay lần tràng hạt Mân-Côi

Dâng lên Trinh Nữ Hoa Khôi cõi trần:

''Kính Mừng'' Danh Mẹ ''Hồng Ân''

Như Lời Chúa dặn Sứ Thần xuống thưa

Tại nhà của Mẹ năm xưa...

Nghe con chào lại, Mẹ vừa lòng ngay!

Mẹ ơi, mười ngón bàn tay

Thay cho tràn hạt ở ngay vĩa hè

Dọc đường, bến đợi tàu xe...

Ở đâu, Mẹ cũng lắng nghe con mình

Vì Kinh gói trọn tâm tình:

''Vui Mừng, Thương Khó, Hy Sinh, Vâng Lời...''

Mân Côi liên kết Đất-Trời:

Đưa tay làm ''Dấu'', đọc lời: ''Nhân Danh...''

''Lạy Cha ...'' dâng Chúa Nhân Lành

''Kính Mừng'' dâng Mẹ, ''Sáng Danh'' là lời

Tung hô Thiên Chúa muôn đời!

Mân Côi tóm lược những lời Thánh Kinh!

Mân Côi là chuỗi chứng minh

''Hoàn thành Giao Ước: Chương Trình cứu dân.''

Miệng con gọi Mẹ ''HỒNG ÂN''

Là ca tụng Chúa khoan nhân vô bờ!

Mẹ là Cung Điện, Đền Thờ

Để Con Thiên Chúa dân chờ, sinh ra...

Mân Côi là Diễm Tình Ca

Là ''Bài xuất trận'': quỷ-ma đầu hàng!

Mân Côi nối nhịp cầu sang

Hàn huyên với Chúa Thiên Đàng là Cha!

Mân Côi thánh hóa hồn ta

Giúp vui sống Đạo, chống ba địch thù!

Mân Côi như chuyến Thánh Du:

Mẹ đưa ta đến Giêsu, Con Ngài!

 

Đaminh Phan văn Phước

 

Kính mời nghe Thánh Ca:

1- Lời cũ (chưa đổi câu ''mà vắng bóng Mẹ...'')

TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ , NHU MAI THANH CA – youtube.com

 

2- Lời mới (câu ''mà vắng bóng Mẹ...'' được đổi thành ''cùng bước với Mẹ, con vững tin, cậy trông, vững tâm cậy trông!'') như sau: youtube.com

 

Nhận định:

Theo tôi, ''mà vắng bóng Mẹ'' mới chính xác bởi vì liên từ ''mà'' có nghĩa: ''nếu như: si, if'' chỉ điều giả sử! Vả lại, cách ai đó tự ý đổi ''mà vắng bóng Mẹ, con biết cậy vào ai, biết trông nhờ ai?'' thành ''cùng bước với Mẹ, con vũng tin cậy trông, vững tin cậy trông'' thì rõ ràng là ''không ''ăn ý'' với nội dung toàn bài Thánh Ca!!! Tự ý đổi lời Thánh Ca khi Lm Xuyên đã qua đời thì đó là sự xúc phạm cố nhân! Làm như vậy là coi thường tác giả vốn có trình độ như sau:

 

Tiến sĩ Thần Học tại Đại Học Grégoriana, Roma với luận án về Đắc Lộ ''Le Catéchisme du Père Alexandre De Rhodes, 1651” – Phép giảng tám ngày của giáo sĩ Đắc Lộ.

 

Giáo sư Chủng Viện Xuân Bích Sài Gòn và Đại Chủng Viện Xuân Bích, Huế, Đại Học Đà Lạt.

Sự nghiệp văn hóa của Lm. Nguyễn Khắc Xuyên: hằng trăm cuốn sách và bài viết về lịch sử, tôn giáo, từ điển, thi ca và âm nhạc: Tìm hiểu Giáo Nhạc, Lược khảo về từ điển Việt-Bồ-La, Sưu tầm tài liệu cổ tiếng Việt tại Châu Âu, Nguồn gốc các dấu trong vần Quốc Âm, Vấn đề hình thành chữ Quốc ngữ, Từ ngữ trong Phép Giảng Tám Ngày, Hát Thánh Vịnh, Tiến trình Thánh Ca Việt Nam qua Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh, Houston, Hoa Kỳ, Hành Trình và Truyền Giáo, Lịch sử Vương Quốc Đàng Ngoài, Trống Cơm qua các Từ điển cổ, Hồ Dzếnh, Con thiên nga hát trước khi nhắm mắt.

 

Riêng Thánh ca, Linh Mục Nguyễn Khắc Xuyên sáng tác khoảng ba mươi bài, chẳng hạn: Lạy Mẹ xin yên ủi, Sống gần Mẹ, Trên con đường về Quê, Một Ngày Hân Hoan, Này Dân Sion, Từ Vực Sâu, Bên Sông Babylon… đều có trong các Tập Cung Thánh của Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh.

Phan văn Phước

 

Kính tặng những ai thích hay tôn kính Mẹ Maria. Ai mang thai, ngắm Hình Mẹ Maria, sẽ sinh con rất đẹp. Anh chàng kia (vô thần, rất ghét Đạo) vẫn xin tôi tấm Hình bên dưới để tặng vợ đang mang bầu!!!

 

 holymary.jpg

Lên đầu trang