Tông Sắc thiết lập Giáo phận Đà Nẵng của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII

1/18/2013 8:00:59 PM
TÔNG SẮC " IN VITAE NATURALIS SIMILITUDINEM" CỦA ĐỨC CHÂN PHƯỚC GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII THIẾT LẬP GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 18/01/1963

TongSac-1.jpg


TongSac-2.jpg
TongSac-3.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang