Tông Sắc bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi làm Giám mục Tiên khởi Giáo phận Đà Nẵng

1/18/2013 8:03:55 PM
TÔNG SẮC CỦA ĐỨC CHÂN PHƯỚC GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII BỔ NHIỆM ĐỨC CHA PHÊRÔ MARIA PHẠM NGỌC CHI LÀM GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

PhamNgocChi-1.jpg

PhamNgocChi-2.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang