Tội và Tình

3/20/2012 7:57:26 PM

“Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn,

con sợ hãi vì con trần truồng,

nên con lẩn trốn…” (St 3, 10)

 

Từ con dệt lá che thân

Thà chạy trốn Chúa hơn chân nhận mình

Tưởng con phạm tội tày đình

Đành thôi bẻ gãy vụn tình Cha ban

 

Từ con chạy trốn Thiên Nhan

Từ con đóng cửa thiên đàng trong con

Hồn trần sầu muộn héo hon

Cỏ cây gai góc phủ mòn đời xanh

 

Vườn yêu thương vỡ tan tành

Bờ nghiêng dốc nắng liễu xanh rũ buồn

Dầm dìa Trời đổ lệ tuôn

Trơ vơ đất trắng thẹn thuồng xót xa

 

Từ con đổ vỡ cùng Cha

Bao là đổ vỡ lan xa dặm trường

Thịt lìa thịt, xương lìa xương

Nghĩa tình đứt đoạn trăm đường rẽ phân

 

Từ con dệt áo che thân

Đậy che nhuốc hổ trụi trần tội khiên

Than ôi, thảm địa sầu thiêng

Than ôi, tang tóc triền miên luân hồi

 

Tưởng đời con đã xong rồi

Tưởng phận con mãi nổi trôi kiếp người…

 

Con gieo hạt tội xuống đời

Cha thương tuôn đổ mưa trời thánh ân

Tình thương xa cứu tội gần

Tình thương rộng cứu gian trần nhỏ nhoi

 

Đời con vũng đọng hẹp hòi

Sao cưu mang nổi tội đời truân chuyên

Nhờ tình Cha quá nhân hiền

Cha thương cho hạt oan khiên đâm chồi

 

Cây mọc lên giữa lòng đời

Cây mọc lên giữa kiếp người điêu linh

Cây vươn cao bóng Thập hình

Cây che bóng mát trường sinh cho đời

 

Chiều nay giông gió tả tơi

Con về ngước mắt lên Trời

Lạy Cha!…

Cây Tình Yêu bỗng trổ hoa

Trong con bỗng chốc vỡ òa ăn năn

 

Giáo đường phủ tím màu khăn

Đời con phủ kín bụi trần chìm sâu

Nhờ tình thương quá nhiệm mầu

Cho con làm lại từ đầu

Cha ơi…

 

Cao Gia An, S.J.

Lên đầu trang