Tòa Giám mục Hà Tĩnh: Thông báo về thánh lễ chuyển giao sứ vụ

4/7/2021 6:29:34 PM
Thông báo về Thánh lễ Kết thúc sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Khai mạc sứ vụ Giám quản Tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

HaTinh_01.jpg

HaTinh_02.jpg

 

(giaophanhatinh.org 06.04.2021)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang