TÌNH VÔ TẬN

3/26/2016 7:09:51 AM

Yêu con sao quá là yêu

Chúa chọn thập giá, chọn liều hiến thân

Mạo gai, sỉ nhục, roi đòn!

Đớn đau chén đắng chẳng còn gì hơn

Sao con bội nghĩa vong ân

Đóng đinh Chúa chết nát tan thân mình

Vì tội con, Chúa hy sinh

Vét cạn máu nước trọn tình yêu con

Cho con hiểu mối tình son

Chúa yêu sống chết vì con, vì đời

Để con đền đáp tình Người

Sống sao cho xứng ơn Trời Tình sâu.

Sr. Dã Quỳ

Lên đầu trang