Tinh thần yên lặng

6/1/2013 5:18:27 PM
Thứ tư đầu tháng - Ngày 05-06-1991 - Tuần 9 Thường Niên

DHY_Thuan.jpg 

Mc 12, 18-27; Tb 2, 10-23    

 

 Hôm nay, ngày thứ tư đầu tháng, Cha dâng lễ kính Thánh Giuse. Ngày nay, người ta thường để ý và đề cập nhiều đến các Thánh tân thời, nên lơ là với Thánh Giuse. Có lẽ họ nghĩ Ngài là vị Thánh quá xưa rồi. Nhưng thật ra, Hội Thánh không ngừng xưng tụng, tôn kính Thánh Giuse. Vị Thánh nào dù nổi tiếng đến đâu cũng chỉ được kính trong một xứ họ, một địa phận hay một quốc gia. Còn Thánh Giuse, được đặt làm Quan Thầy cả Hội Thánh. Điều này chứng tỏ Hội Thánh luôn xem trọng Thánh Giuse. Ở trong Hội Thánh, sau Đức Mẹ, Thánh Giuse phải kể là Vị Thánh đáng tôn kính nhất.

 

 Có ba lý do khiến chúng ta tôn kính Thánh Giuse cách đặc biệt. Đó là: vì Ngài đầy quyền phép, vì Ngài đáng yêu mến, và vì Ngài được các Thánh rất mực tôn kính.

 

 Trước hết, Thánh Giuse là Đấng đầy quyền phép. Ngài đã được Chúa Cha trao trách nhiệm gìn giữ Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Ngài chăm sóc Hai Đấng về phần xác, và an ủi cùng yêu thương về mặt tinh thần. Và Ngài đã chu toàn nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Thứ hai, Thánh Giuse đáng yêu mến. Ngài đã dành trọn cuộc đời mình làm bạn thanh sạch của Đức Mẹ và là Cha Nuôi của Chúa Giêsu. Tất cả thời giờ, sức lực của Ngài đều dành cho Chúa và Mẹ Maria với một tình thương yêu chân thành, sâu đậm. Vì thế, Mẹ và Chúa cũng rất yêu mến Thánh Giuse và muốn tất cả chúng ta có lòng yêu mến Thánh Giuse. Lý do cuối cùng: vì Thánh Giuse được các Thánh khác rất mực tôn kính. Thật vậy, Thánh Giuse được các Thánh khác kính trọng và yêu mến cách riêng, vì thông thường khi yêu mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ, các Thánh đồng thời cũng yêu mến Thánh Giuse. Thánh Têrêsa Avila, Bề Trên tu chỉnh lại dòng Carmêlô đã xác nhận: tôi nhớ rằng, chưa bao giờ tôi xin điều gì cùng Thánh Giuse mà lại không được ban cho.

 

 Nhìn vào cuộc đời của Thánh Giuse, chúng ta nhận thấy Ngài là người yên lặng. Yên lặng của Thánh Giuse không phải chỉ vì Ngài ít nói, nhưng trên hết vì Ngài luôn sống mật thiết với Chúa. Ngài luôn sống Lời Chúa trong thinh lặng và chăm chỉ làm việc. Một vị Thánh đã giải thích về sự thinh lặng của Thánh Giuse bằng những lời đơn sơ như sau: Chúa Giêsu yêu Đức Mẹ và Thánh Giuse hơn cả. Nên trong khi được sống với Mẹ Maria và Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã dùng kiểu nói đơn sơ nhất để giúp Hai Đấng hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Giuse yên lặng là vì Ngài sống gần gũi với Chúa Giêsu -Ngôi Lời của Thiên Chúa. Ngài nghe lời Chúa nói và cũng suy niệm trong lòng như Mẹ Maria.

 

 Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho tất cả chúng ta biết đào sâu và sống Lời Chúa trong thinh lặng để nhận ra tình yêu thương cao cả của Chúa dành cho mỗi người và đáp lại tình yêu đó một cách cụ thể trong khiêm tốn. Và chúng ta cũng xin Thánh Giuse gìn giữ mỗi người chúng ta như Ngài đã dưỡng nuôi, gìn giữ, và che chở Chúa Giêsu ngày xưa. Amen.     

 

ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận

Lên đầu trang