Tĩnh tâm Cùng Sống Niềm Hi Vọng-Thứ Sáu Tuần I

12/2/2016 11:43:11 AM
Lời của Đức Thánh Cha Phanxico:

First.jpg

Đôi khi cầu nguyện cũng cần đến tiếng kêu than. Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ phải cầu nguyện như một người quấy rầy bạn mình trong đêm, như bà goá không buông tha quan toà bất chính. Nói khác đi, khi cầu nguyện cần phải có chút “chai lỳ”, dù cho điều đó nghe không hay lắm. Nhưng cầu nguyện có nghĩa là làm cho Chúa phải nhức đầu một chút, để Ngài nghe đến chúng ta. Cầu nguyện có nghĩa là chúng ta kéo sự chú ý của Thiên Chúa, kéo trái tim và đôi mắt của Ngài đến với chúng ta.

Lời gợi ý:

 

- Khi cầu nguyện, bạn có kiên trì không? Có bao giờ bạn thất vọng khi cầu nguyện không? Nếu có thì tại sao?

-
Chúa Giê-su nói: Ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ được mở. Trong tâm hồn và cuộc sống, có điều gì bạn đang muốn cầu xin Chúa? Bạn hãy tâm sự với Ngài về điều đó. Bạn được phép làm cho Chúa phải nhức đầu một chút.

-
Hôm nay, bạn đọc lời của tiên tri I-sai-a sau đây và đưa vào đời sống nhé:

“Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,

 mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính;

đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ,

đồng thời chính trực sẽ vươn lên.

 Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã làm điều ấy” (Is 45,8).

 

 Bài tập trong tuần (05 phút): Chú tâm đến thời gian 

 

Tư thế có thể ngồi hoặc đứng. Thinh lặng, thở ra hít vào. Chú ý đến hơi thở. Sau một vài lần thở ra hít vào, chú ý đếm âm thầm: MỘT- khi thở ra. HAI – khi hít vào. MỘT – HAI chính là giây phút của cuộc sống. MỘT – HAI chính là thời gian của cuộc đời, là món quà cao quý Chúa ban. Hãy cảm tạ Chúa về thời gian bạn có.

 

(dongten.net 01.12.2016)
 

Lên đầu trang