Tình nồng năm mới

1/1/2022 11:48:46 AM

''Tình Nồng Năm Mới'' dạt dào...

Chúc Mừng Thế Giới, Đồng Bào Thân Thương!

Bàn Thờ thơm phức trầm hương

Bay lên tới Chúa Thiên Đường Tối Cao!

Gabriel cúi đầu chào

Nàng Trinh Nữ quý được trao Danh này:

''Ơn Đầy!'' (*) vì Chúa ''ra tay''

Cứu dân lầm lạc xưa nay, khốn cùng!

Cũng là Thiên Chúa Cửu Trùng:

Giêsu Nhập Thể, bèn dùng Quyền Năng

Quyền Uy, Quyền Lực Vĩnh Hằng:

Ngự trong Trinh Nữ siêng năng nguyện cầu...

Chúa dùng Phép Lạ Nhiệm Mầu:

''Thai Nhi, Con Một'': bấy lâu dân chờ

Sinh ra, nằm máng cỏ dơ

Vẫn là Chúa Tể Thiên Cơ, cõi trần!

Ngài là ''Xuân Đẹp Vô Ngần'':

''Tình Yêu Nhập Thế!'' Thiên Thần xướng ca...

Công Nguyên tặng ''cõi người ta''

Tính từ ''Ngày Chúa Sinh Ra, Cứu Đời!''

Tết Tây, cụng chén đầy, vơi

Con dâng lên Chúa ngàn lời thiết tha:

''Thanks be to God!...'', lệ sa

Ngỡ rằng Mưa Ngọc ''nhỏ ra'' từ Trời!

(*)- ''Ơn Đầy!'' được dịch từ câu Thiên Sứ kính chào: ''Ave, Gratia Plena!'' (Salut, Pleine Grâce!), chứ không phải: ''Ave, Plena Gratiae! Salut, Pleine de Grâce! Kính chào Đầy Ơn!)

Đaminh Phan văn Phước

làm ''hai mươi bốn'' câu thơ trùng Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh: 24.12.

Happy New Year 2022: https://www.youtube.com/watch?v=lmWry1xFCAY

Kính chúc Bà Con an lành mọi ngày.

Lên đầu trang